מוסדות פיננסים מנהלים מגוון רחב של סיכונים בהיבטי התפעול, האשראי והשוק. ככל שהעולם העיסקי הופך ליותר דיגיטלי, והתקשורת עם הלקוח מתועדת במגוון ערוצים שונים, כך גם הדרישות של פתרונות לניהול סיכונים.
 
 
אקטיביו, תוכנה לניהול סיכונים מלווה ארגונים שונים הן בבניית התהליכים העסקיים למתן אשראי והן בבניית רכיבי ניהול הסיכון, כולל איפיון והקמה של מודלים אנליטים להערכת הסיכון ולצמצום החשיפות היכן שנדרש.

 

 Cumulative Accuracy Prifile (CAP) Curve