מחסני נתונים ותשתיות Big Data מאפשרות לארגון לרכז את הנתונים העיסקיים החשובים, המנוהלים על פי רוב במגוון מערכות תפעוליות בארגון או בענן, ולהציג תמונת מצב אינטגרטיבית ואחידה למקבלי ההחלטות השונים בארגון, בין אם מנהלים בכירים, או מנהלי ביניים במחלקות השונות.
 
 
לאורך השנים השתנו הטכנולוגיות, היקפי הנתונים והציפיות של בעלי העניין השונים לגבי היכולת לאסוף ולנתח נתונים, אך האתגר ממשיך להיות מורכב כפי שהיה גם לפני 10 שנים. לאקטיביו מתודולוגיה סדורה ומוכחת אשר מסייעת באיפיון, פיתוח והטמעה של מערכות אלו. אקטיביו צברה ניסיון של עשרות פרוייקטים, במגוון וורטיקלים עסקיים, ובמגוון הטכנולוגיות הקיים.
 

אקטיביו עובדת עם מגוון הטכנולוגיות הקיימות בשוק. להלן רשימה חלקית של ספקי הטכנולוגיה עימם אנו משתפים פעולה בפרוייקטים השונים בתחום זה:

  • IBM
  • SAS
  • Informatica
  • MIcrosoft
  • Oracle

 אקטיביו - תשתיות ביג דאטה