שיטות DevOps מקדמות את המערך של טכנולוגיות המיחשוב והיישומים באמצעות השקה של גרסאות בקצב מהיר וצפוי יותר בעיקר בארגונים אשר אימצו מתודולוגיות פיתוח מסוג Agile, באופן זה הצוותים יכולים לעבוד במשותף ולוודא את תוצאות הפיתוח בכל שלב במחזור החיים של הספקת התוכנה על מנת להבטיח פעולה רציפה בסביבת הייצור, תוך חיסכון מרבי בהוצאות. במחזור החיים של פיתוח התוכנה, עבודה משותפת של צוותי הפיתוח ושל צוותי התפעול של המיחשוב, בשיטות DevOps, מסייעת להגביר את הקצב והאיכות של האינטראקציה בין שתי קבוצות אלה. הפתרונות של CA Technologies לפי תפיסת DevOps מסייעים לקדם גרסאות בצורה מהירה וצפויה יותר, מאפשרים לאשר את התוצאות בכל שלב של מחזור החיים של התוכנה ועוזרים להשיג תוצאות עסקיות חיוביות.

הדור הבא של אספקת אפליקציות

פתרונות DevOps של CA כוללים את המוצרים הבאים:

 

CA Lisa® Service Virtualization

פתרון העוזר לנטרל אילוצים על ידי מידול והדמיית מאפייני התנהגות וביצועים של מערכות ושירותים אשר תהליך הפיתוח תלוי בהם.
באמצעות CA Lisa® Service Virtualization יכול הארגון להזיז את הפיתוח והבדיקות לשלב מוקדם יותר במחזור החיים של פיתוח התוכנה. המשמעות: קיצור זמן היציאה לשוק, הנמכת עלויות תשתית, הורדת התלות בסביבות מעבדה ואיכות יישום כללית טובה יותר.
לצפייה בסרטון

 

CA Lisa® Release Automation

פתרון למיכון של שינויים מורכבים בתצורה הנדרשים למשימות תנועת קוד, פריסה והקצאה בין סביבות פיתוח, בדיקה וייצור- בכל שלב של מחזור חיי פיתוח התוכנה. פתרון זה יכול לסייע לארגונים לצמצם טעויות ידניות ולהאיץ מחזורי פריסת ישומים חדשים או עדכוני תוכנה משבועות או ימים לשעות או דקות אחדות.
לצפייה בסרטון

 

CA APM – Application Performance Monitoring

פיתרון ניטור מוכח של ביצועי יישומים בסביבת הייצור, עם מדדים ונתונים שמוזנים בחזרה לפיתוח לקבלה מהירה של בעיות, גילוי של שורשי הבעיות והתאמת הפיתוח, על מנת לעמוד ביעדים של איכות השירות.
לצפייה בסרטון

 

CA Lisa® Data Mining

פתרון המציג תמונה פנימית של ארכיטקטורת היישום, תוך לימוד מסביבת הייצור. הפתרון מאפשר להפיק באופן אוטומטי פרופילים של ביצועים, תרחישי בחינה, נכסים של נתונים ושירותים וירטואליים, תוך גישור בפועל על הפער שבין תפעול המיחשוב לפיתוח היישומים, בעזרת נתונים שניתן לפעול על פיהם.
לצפייה בסרטון