הקמת מחסני הנתונים, תשתיות Big Data דורשים הרבה מאמץ וידע, אך הערך המוסף האמיתי מגיע עם בניית שכבת ניתוח ותחקור אשר תאפשר למשתמשים העיסקיים לענות על שאלות עסקיות ולשפר את ביצועיהם. לאקטיביו ניסיון רב בבניית שכבות תחקור מגוונות, החל מדו"חות תפעוליים, עולמות תחקור, Dashboards, תחקור Text ומודלים סטטיסטים. 
באקטיביו מומחי תוכן במגוון הוורטיקלים השונים (בנקאות, ביטוח, טלקום, מגזר ציבורי, וכו') אשר עובדים צד לצד עם בעלי העניין אצל הלקוח (המשתמשים העסקיים) בהבנה והגדרה מדוייקת של הצרכים העיסקיים ותרגומם למערכות BI הנגישות למשתמשים השונים. אקטיביו עובדת עם מגוון הטכנולוגיות הקיימות בשוק.
 

להלן רשימה חלקית של ספקי הטכנולוגיה עימם אנו משתפים פעולה בפרוייקטים השונים בתחום זה:
  • IBM
  • SAS
  • Microsoft
  • YellowFin
  • Tableau
  • Qlik
  • Tibco Spotfire & Jasper

 Analytics