Uncategorised

CDM

CERTENT DISCLOSURE MANAGEMENT

פתרון לדיווח כספי

מערכת CDM תומכת בעריכה והפקת דוחות כספיים וניהוליים בהתאם לנהלי ותקני דיווח שונים המקובלים בעולם תוך ייעול ושיפור כל אותם תהליכים ידניים הכרוכים בעריכת והפקת הדוחות - וזאת באמצעות מיכון (אוטומציה) של התהליכים. המערכת מאפשרת לייצר חוברות דיווח ואינפורמציה ממחלקות שונות והפצת המידע לגורמים שונים בארגון ומחוצה לו, במגוון רחב של פורמטים הנדרשים על ידי גופי רגולציה ופיקוח בארץ ובעולם - לרבות XBRL , EDGAR ועוד.

למידע נוסףSarbanes Oxley) SOX)

שירותים בתחום הדיווח הכספי

Yael Tulip (טוליפ מערכות מידע) מעסיקה רואי חשבון מנוסים בעלי ידע מקיף והכרות מעמיקה עם האספקטים השונים שבחקיקה על מנת לסייע לחברות הנדרשות לכך לעמוד בדרישות ה- SOX בכל הנוגע לבקרה על התהליכים הארגוניים והפיננסיים. בין שירותנו: תיעוד, טסטים, הערכת סיכונים וניתוח הפרדת ישויות (SOD).

למידע נוסףשירותי תהליכים אסטרטגים

בתחום האפליקציות ומערכות המידע

Yael Tulip (טוליפ מערכות מידע) מנתחת תהליכים, שהוגדרו על ידי הארגון כבעייתיים ומאתגרים מכל ההיבטים (פונקציונאלי, ארגוני, מחשובי, בקרתי), מוצאת פתרונות אפשריים ומיישמת אותם.

תהליך עבודתה של Yael Tulip כרוך בהכרת הארגון, הגדרת הפרמטרים הנחוצים להשגת מטרותיו, בניית תכנית להשגת היעדים, בקרת תכנית העבודה ויישומה בשיתוף הפונקציות המתאימות בארגון.

יישום תכנית העבודה כולל: הטמעת/שיפור תהליכי העבודה, כתיבת נהלים, הדרכת משתמשים על שיטות העבודה שהוגדרו, שינויי תוכנה והטמעת כלים מתקדמים.

למידע נוסףהטמעת מערכות ERP

פתרונות בתחום האפליקציות ומערכות המידע

שירותי הייעוץ של Yael Tulip בבחירת מערכת ERP כוללים:

 • הגדרת צרכי הארגון ומטרותיו בתחום מערכות המידע בשיתוף הגורמים הארגוניים המתאימים
 • ניתוח ומיפוי תהליכים ארגוניים: למידת יעדי הארגון והתהליכים התומכים בהשגת היעדים
 • אפיון צרכים של משתמשי המערכת
 • אפיון מערכת נדרשת: הכנת מפרט דרישות כולל (RFP)
 • מיפוי הפתרונות הרלבנטיים הקיימים בשוק
 • ניתוח השוואתי של הפתרונות הנבחנים ביחס לצורכי הארגון
 • ניתוח הצעות מחיר מספקים ואינטגרטורים שונים
 • ניהול סיכונים
 • סיוע בניהול משא ומתן עם ספקים
 • בחירת מערכת המידע האופטימאלית למימוש צרכי הארגון
 • גיבוש אופן ההתקשרות עם הספק
 • סיוע בבניית תקציב כולל לפרויקט ה-ERP על שלביו השונים


למידע נוסףXBRL

פתרון בתחום הדיווח הכספי

הטמעת XBRL: ייעוץ מקצה לקצה וליווי מכלול הפעילויות שהישות המדווחת או הבנק נדרשים לעשות על מנת לאמץ את תקן XBRL בדיווח מול הרגולטור, ביניהם: בחינת צרכים/אפיון, שיטות עבודה, בחינת פתרונות, הטמעת פתרון נבחר ואינטגרציה עם מערכות המידע הקיימות. בתום שלבי הייעוץ וההטמעה מתקבל תוצר סופי של קבצי דיווח XBRL בדוקים ותקינים בהתאם לכלל דרישות בנק ישראל.

אנליזה: הדיווח על פי תקן XBRL (בפרט לפי מודל DPM) מגלם הזדמנויות משמעותיות בידי הישות המדווחת בכל הקשור ב- Data mining (תחקור נתונים) כגון מודלים אנליטיים, השוואת נתוני שוק ונתונים תחרותיים, שדרוג דוחות קיימים וכתיבת דוחות חדשים על בסיס המודל. למעשה, דיווח XBRL יכול לשמש את הישויות המדווחות לצרכים פנימיים לצורך אנליזות במודל דיווח מתקדם וגלובלי.

לנו בקבוצת יעל הבנה מעמיקה של מודל הדיווח, המאפשר מיצוי מלא של הפוטנציאל הגלום בכל הקשור לניתוח הנתונים המדווחים.

למידע נוסףמערכת פריוריטי ERP

פתרון בתחום מערכות המידע והאפליקציות

פריוריטי הינה מערכת ה- ERP המובילה בישראל.
ל- Yael Tulip מאות פרויקטים מוצלחים של תוכנת פריוריטי על מגוון גרסותיה. החברה מבצעת יישומים במגוון וורטיקלים: הייטק, היסעים, מסחרי, תעשיה, קבלנים ועוד. אופן העבודה נעשה במתודולוגיה מובנית עם תוכנית עבודה, אבני דרך והגדרת מדדי הצלחה ברורים. ל- Yael Tulip מומחיות ובידול בפרויקטים גלובליים, רב-חברתיים הכוללים Roll out מחברת האם לחברות הבנות והיבטי לוקליזציה, כולל התייחסות לבקרות ומדדי התייעלות.

למידע נוסףKontroller

פתרון לדיווח כספי

פתרון מקיף לאיחוד דוחות פיננסיים, המאפשר דיווח וניתוח מידע פיננסי בצורה פשוטה ובהירה. Kontroller משמש ככלי בקרה, ניתוח, תחקור ודיווח כספי ומשפר באופן משמעותי את זמינות המידע הפיננסי, מיועד לחברות המאחדות מגוון חברות בנות: ציבוריות, פרטיות, מקומיות או גלובליות ומשמש את מחלקת הכספים והנהלת הארגון.

למידע נוסףJedox

פתרון בתחום תכנון תקציב, תזרים מזומנים ותמחיר

Jedox הוא פתרון מוביל בתחום התכנון הפיננסי, המאפשר למכן את תהליכי התקציב, הגזברות וניתוח הרווחיות.Jedox מאפשר משיכת נתונים מהמערכת התפעולית, דיווח ידני של יעדים, יישום לוגיקות עסקיות (כגון העמסת עלויות) ובניית דוחות דינמיים באמצעות יכולות BI מובנות.
יכולות אלו מובילות לקיצור לוחות זמנים, הפחתת הסיכון לטעויות, והתמקדות בניתוח המידע הפיננסי במקום בהכנתו.
כמו כן, הפתרון מאפשר תכנון אינטגרטיבי, המשלב מחלקות נוספות בארגון, מעבר למחלקה הפיננסית, כגון: תכנון וחיזוי מכירות, ניהול פרויקטים ותמריצי עובדים.

למידע נוסףSSX - Spreadsheet Server

פתרון לאוטומציה של דיווח כספי תקופתי, איחוד דוחות, הפצה, תקציב, תזרים, כרטסת (ספרי עזר) וגיול חובות


SSX הוא כלי תפעולי אקסלי לבניית/תחזוקת דוחות חיים ישירות מבסיס הנתונים של כמעט כל מערכת ERP מוכרת.
לSSX מעל 250,000 משתמשים חשבים במעל 5,000 ארגונים בכל העולם. בארץ כ-100 ארגונים.
SSX ​מציג נתונים כספיים בגיליון אקסל ומאפשר לבנות במהירות דוחות דינמיים ובכך לקצר באופן משמעותי את זמני סגירת התקופה ע"י:

 • יצירת דוחות On-Line באקסל שמשתנים בזמן אמת עם עדכון מערכת ה-ERP
 • חיסול התהליך הידני של הפקת דוחות ב-ERP, טעינתם לאקסל, הוספת חישובים, העמסות ומניפולציות וחזרה על תהליך זה מספר פעמים
 • ביצוע Drill Down לטרנזאקציות ה-ERP ישירות מתוך ה- Excel לספר העזר
 • בניית דוחות סטטוטוריים (בורסה והנהלה) ב-Word​
 • הפצה ארגונית אוטומטית של הדוחות באקסל
  לצורך תחילת עבודה נדרש יום הדרכה.

למידע נוסף


BX - Budget Accelerator
פתרון בתחום תכנון תקציב ובקרה

BX הוא כלי לתכנון תקציב המבוסס אקסל, המייעל את תהליך תכנון ובנית התקציב הארגוני והבקרה ומבטיח עדכניות, דיוק ושלמות התקציב.

יתרונות:

 • יישום מהיר ופשוט
 • שימוש בתבניות אקסליות להזנת התקציב
 • פישוט תהליכי הדיווח והמעקב אחר התקציב
 • הגדרה מרכזית של מדיניות הפצה, איסוף מידע וכללי תקצוב ופריסה
 • שליפת דוחות אקסל דינמיים של נתוני התקציב והשוואתם אל מול נתוני הביצוע

 

 

מהי המשכיות עסקית וכיצד ליישם אותהמערכות המחשוב הפכו בעשור האחרון לאקוטיות במיוחד עבור כל העסקים ללא קשר לתחום פעילותם העסקית. המערכות כוללות בסיסי נתונים רחבי היקף ובהם כל המידע הקשור לאופן התנהלות העסק, לפעילות בעבר, לתכניות העתידיות, ספרי הכספים של החברה, נכסים דיגיטליים, קשרי לקוחות, לוגיסטיקה ומלאי, מידע על ספקי החברה וכל ההתנהלות השוטפת.

הנהלת כל חברה חוששת שתקלה רחבת היקף במערכת המחשוב, תפגע במערכות המידע ותותיר אותה ללא בסיסי הנתונים הללו, ללא נכסים דיגיטליים. במצב קריטי כזה החברה אינה יכולה לפעול לחלוטין. כדי להמשיך ולפעול עסקית יהיה צורך בהכנת כל התשתיות מחדש, אם לא תהיה אפשרות לשחזר נתוני כל המידע או חלק ממנו.

לכן, חברות רבות מכינות בעצמן תכנית היערכות לשעת חירום שמטרתן לשמור על המערכות הטכנולוגיות של העסק כדי למנוע מצבים כאלה וכדי לטפל במצבים כאלה אם יקרו. כולם מקווים שלא יהיה צורך להשתמש בתכניות מגירה אלו אך במקרה הצורך, חשוב שכל אחד ידע את המטלות והמשימות כדי שמכלול של כולן יחד יאפשר עבודה אלמנטרית.

חברה שלא תיערך כראוי למצבים הללו, עלולה להגיע למצב שבו לא תפעל, לקוחותיה יעברו למתחרים ועד שהיא תתאושש, קהל הלקוחות שלה יקטן באופן משמעותי ובמקביל לכך גם יקטנו ההכנסות וכושר העמידה והפירעון של ההתחייבויות הכספיות . לאור זאת יש לתת לנושא זה חשיבות עליונה ולהכין תכנית כוללת שלא תפסח על אף נקודה בהתנהלות הרוחבית של העסק.

התכניות לשעת חירום הן ייעודיות לכל עסק על פי תחום העיסוק והצורך המשתנה בשעת חירום וכוללות תכניות פרטניות להפעלת נהלי החירום למחלקות משאבי האנוש, מערכות המידע, לוגיסטיקה וכו' . הגורמים הרלבנטיים עורכים גם תרגולות כדי לוודא שהמערך מובן וברור ויוכלו להפעילו במידת הצורך.

לצורך המשכיות קובעת כל חברה את אבני היסוד לתהליך זה:

·         התאמה להנחיות הרגולציה.

·         התאמה מידית לנקודות העסקיות האקוטיות שעליהן מושתת הפעילות של החברה.

·         הפעלת שירות ללקוחות החברה, פעולות פנים ארגוניות ומערכתיות בנושאי מנהלה.

·         פרק הזמן שבו תופעל מתכונת החירום.

·         התקופה המקסימלית שבה אפשר יהיה לפעול ללא נתוני הדטה.

·         ריכוז העלויות של הקמת מערך חדש הכולל את כל הפעילות העסקית והטכנולוגית.

הנחיות לשעת חירום

·         במצב חירום כל בעל תפקיד חייב לדעת מה התחום שעליו הוא ממונה כך שלא יוצר מצב שהתחושה היא שהעובדים השונים מטפלים בכל המעטפת אך למעשה נותרים נושאים שנופלים בין הכיסאות.

·         אופן העבודה של כל אחת מהמחלקות בעסק ללא המחשוב, מעבר לעבודה ידנית מסודרת שאפשר יהיה להעביר את נתוניה בשלב מאוחר יותר לתוכנות הייעודיות.

·         מתן מענה אלמנטרי ללקוחות החברה.

·         היערכות למצב זמן מקסימלי של העבודה האפשרית במצב חירום והזמן הנדרש להיערכות למצב החדש.

·         הפרדה של כל אחד מהתהליכים ובדיקת אופן הפעלתו תוך בדיקת הקשר לתפעול השוטף ולקשר בין המחלקות.

·         טיפול בנושאים על פי רמת החשיבות שלהם לעסק וקביעת סדרי עדיפויות ולוחות זמנים של הפעולות המידיות והפעולות המאוחרות שיש לבצע.

·         הגדרת כוח אדם שזמינותו קריטית.

·         ביצוע פעולות פיקוח, בקרה ודיווח בסיסיות.

·         דוח מצב לגבי תפקודם של המחלקות השונות, תפעול, התנהלות עם ספקים ולקוחות כולל הכנת מערכת המחשוב לתפקוד מחודש.

·         ביצוע סיעור מוחות של כל חברי ההנהלה לטיפול בנושאים הקריטיים ולקבלת החלטות.הסקת מסקנות בסוף התהליך

בעקבות ההמלצות והמצב בשטח מכינים תכנית עתידית הכוללת את המסקנות על הנושאים שלא טופלו אך יש לטפל בהם במקרה צורך בעתיד, ניהול הסיכונים, הכנת תכניות עבודה כך שהמערכת כולה תפעל באופן מושלם.

ביצוע הדרכות מרמת ההנהלה ומטה, דרך כל עובדי המחלקות השונות ליישום תכניות החירום תוך למידת המצב הקיים וצמצום פערים אם היו בין התכניות לאופן ההתנהלות בפועל בשעת חירום.jedox

תכנון ושיפור ביצועי המכירות

Jedox לתכנון ושיפור ביצועי המכירות


סמנכ"לי מכירות
jedox הינו פתרון מוביל לשיפור ביצועי המכירות, המאפשר לך לתכנן את יעדי המכירה, להציב יעדים לערוצי המכירה השונים, לעקוב אחר השגת היעדים, ולנהל תכנית תמלוגים אשר תתמרץ את הנציגים ואנשי המכירות.

הפתרון מתממשק למערכות שונות כגון CRM ו- BI ומעצים את התפוקה שניתן להשיג מהן.

בנוסף,  jedoxמפחית את העבודה הידנית הנדרשת סביב גיליונות Excel רבים, ללא יכולת ניהול, אינטגרציה ומיכון.

פתרונות jedox הוטמעו אצל מעל ל-30 לקוחות בישראל, ביניהם: בנקים, חברות ביטוח, היי טק ותעשיה מהמובילות במשק.

 

 


יכולת מוכחת בהטמעות גדולות
jedox הוטמעה בארגונים מובילים, במגוון רחב של פתרונות, תוך התאמה מיטבית לצרכים הייחודיים. 
בינהם: בנק דיסקונט, הבנק הבינלאומי, אמדוקס, אורבוטק, נטפים, משרד האוצר, צ'מפיון מוטורס, רשת, הבורסה לניירות ערך ועוד.


Self Service
הפתרון מעניק למשתמשים עסקיים בעלות על התהליכים אותם הם מנהלים, ללא תלות במערכות המידע.

 


 

יישום קל ומהיר
היתרון המשמעותי בהטמעת מערכת Jedox על פני המתחרים הינו ביכולת להקים פתרונות תכנון רחבי היקף, בעלי פונקצינאליות מורכבת, בפרקי זמן קצרים ובעלות נמוכה.

 

יכולות ניתוח ודשבורד
Jedox מאפשרת הקמת דוחות BI הן להצגה ויזואלית של העמידה ביעדים העסקיים, והן לתיחקור דינמי של הנתונים.  השאר פרטים והצטרף לאלפי ארגונים שכבר שיפרו את ביצועיהם.

jedox

jedox

ניהול תמריצי עובדים ושיפור ביצועיהם

Jedox לניהול תמריצי עובדים ושיפור ביצועיהם


מנהלי משאבי אנוש

jedox הינו פתרון מוביל לשיפור יעילות העובדים ורווחיות הארגון, המסייע בתכנון משאבי אנוש, תכנון ומעקב אחר יעדים אישיים של עובדים ומנהלים, וניהול תכנית תמריצים בהתאם.
הפתרון מתממשק למערכות שונות כגון מודול HR ב ERP ומערכות שכר ומעצים את התפוקה שניתן להשיג מהן.
בנוסף,  jedox  מפחית את העבודה הידנית הנדרשת סביב גיליונות Excel רבים, ללא יכולת ניהול, אינטגרציה ומיכון.
פתרונות jedox הוטמעו אצל מעל ל-30 לקוחות בישראל, ביניהם: בנקים, חברות ביטוח, היי טק ותעשיה מהמובילות במשק.

 

 יכולת מוכחת בהטמעות גדולות

jedox הוטמעה בארגונים מובילים, במגוון רחב של פתרונות, תוך התאמה מיטבית לצרכים הייחודיים. 
ביניהם: בנק דיסקונט, הבנק הבינלאומי, אמדוקס, אורבוטק, נטפים, משרד האוצר, צ'מפיון מוטורס, רשת, הבורסה לניירות ערך ועוד.

Self Service
הפתרון מעניק למשתמשים עסקיים בעלות על התהליכים אותם הם מנהלים, ללא תלות במערכות המידע.

 


 

יישום קל ומהיר
היתרון המשמעותי בהטמעת מערכת Jedox על פני המתחרים הינו ביכולת להקים פתרונות תכנון רחבי היקף, בעלי פונקצינאליות מורכבת, בפרקי זמן קצרים ובעלות נמוכה.

 

יכולות ניתוח ודשבורד
 Jedoxמאפשרת הקמת דוחות BI הן להצגה ויזואלית של העמידה ביעדים העסקיים, והן לתיחקור דינמי של הנתונים.השאר פרטים והצטרף עכשיו לסמנכלי ה- HR המשפיעים אשר משפרים את היעילות העסקית בארגונם.

jedox

The Yael Group is working to update and implement the accessibility rules as far as possible in accordance with the principles of the Accessibility Standard.
The Yael website in english meets the W3C Level 2 (AA) accessibility requirements, The site is optimized for display in top browsers.

How to surf the site easily?

You can navigate forward on the site using the tab button on your keyboard. To navigate backward, press the SHIFT + TAB key together. Connectivity in the center of the site is painted pale blue or pink in contrast to black text. For your convenience, we have installed an accessibility module on the upper left side of the site, which allows you to reduce and increase fonts, and return them to the original size and to see the site in dark contrast and grayscale. In addition, it is possible to mark all the links on the site underline.
The images on the site contain alt tags and if there is a picture that contains text then it also has a title (TITLE) that contains the text.

Have you encountered a problem? Tell us.

We make every effort to maintain the high standards of the site. If you find and / or encounter difficulties accessing the site, feel free to email us at info@yaelgroup.com .

Yael Group, 9 Atir Yeda Street, Kfar Saba.
Tel. 09-7639333, fax 09-7660444.
Email: info@yaelgroup.com


Date of writing: 1.1.2018

קבוצת יעל פועלים לעדכן ולהטמיע את כללי הנגישות ככל שניתן בהתאם לעקרונות תקן הנגישות.
אתר קבוצת יעל בשפה העברית עומד בהתאם לדרישות הנגישות לרמה 2 (AA) של ארגון W3C,
האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים המובילים.
 
כיצד לגלוש באתר בקלות?

ניתן לנווט קדימה באתר בעזרת כפתור הטאב במקלדת.

כדי לנווט אחורה יש ללחוץ ביחד על צירוף המקשים שיפט וטאב .(SHIFT + TAB)
קישוריות בחלק המרכזי של האתר צבועות בצבע תכלת או וורוד בניגוד לטקסט בשחור.
לנוחותכם התקנו באתר מודול נגישות, בצד שמאל למעלה, שבעזרתו אפשר להקטין ולהגדיל פונטים, ולהחזירם לגודל המקורי, לראות את האתר בניגודיות כהה, ובגווני אפור. כמו כן אפשר בעזרתו לסמן את כל הקישוריות באתר בקו תחתי.
התמונות באתר מכילות תגיות אלט (ALT) ואם יש תמונה שיש בה טקסט אז יש לה בנוסף גם כותרת (TITLE) שמכילה את הטקסט.
האתר מכיל מספר קטעי וידאו מיוטיוב, כדי לצפות ולהאזין לתמלול שלהם יש להפעיל את הוידאו ולאחר מכן ללחוץ על האייקון התחתון והרביעי מימין.
 
 
נתקלתם בבעיה? ספרו לנו.

אנו עושים כל מאמץ לשמור ולתחזק את האתר ברמה הטובה ביותר. במידה ומצאת ו/או נתקלת בקשיים בגלישה באתר, אל תהסס\י לדווח לנו לכתובת המייל info@yaelgroup.com.

 

קבוצת יעל, רחוב עתיר ידע 9 כפר סבא. 
טל. 09-7639333, פקס 09-7660444. 
אימייל: info@yaelgroup.com.

 

 
an API platform for digital business

TIBCO API Management for Digital Business

Mashery API management

מודולים

API Creation

מאפשר בניה קלה ומהירה של API, כמו גם יצירה, בדיקה ופריסה של APIs

API Portal

מאפשר ניהול APIs כמוצרים, מאפשר הרחבה והעצמה של פרטנרים וחיזוק הקשר עמם

API Gateway

מספק אופציות פריסה לשליטה בתעבורה, אבטחת מידע, התנהגות API

API Analytics

מספק כלי ניתוח יעילים ומוכחים המסייעים בהפקת תובנות משמעותיות מתעבורת ה- API שלך

 
יתרונות
 • תשתית טכנולוגית להתרחבות מהירה לשווקים חדשים ובינלאומי
 • כלים מתקדמים למשיכת שותפים עסקיים
 • ניהול וחיזוק קשר עם שותפים קיימים
 • חסכון מהותי בעלויות הפיתוח, תוך שמירה על אבטחת מידע קפדנית
 
הגברת תפוקת מפתחים

API management של Mashery מספק תפוקה רבה יותר לכל אורך מחזור החיים של ה API, ומספק סביבת פיתוח ויזואלית, נטולת קוד וקיצור TTM

 

 

  

TIBCO MDM

לעסק שלך יש גישה לכמות הולכת וגדלה של נתונים, שהופכים במהירות למשאב החשוב ביותר שלך. אבל אינך יכול באמת לסמוך עליו אלא אם כן אתה מבטל איים של נתונים, מגיע לשליטה ומנהל איכות. הפוך את הנתונים שלך למקור אמין, נקי ועדכני, כדי שתוכל להשפיע ולקבל את ההחלטה הנכונה אשר תביא לתוצאות עסקיות חיוביות. הגב במהירות ועם הנתונים הנכונים ללקוחות ולשותפים, וודא כי התהליכים העסקיים יעילים והמנע מטעויות.
 
יתרונות
 • הגדלת הכנסות
 • שיפור התפוקה
 • ייעול שרשרת האספקה
 • שיפור עמידה בתקנים

Project Flogo

Project Flogo הינו פתרון פשוט וקל לחיבור ואינטגרציה למכשירי IoT עם נפח נמוך עד פי 20 - 50 מ- Node.js ומ-Java Dropwizard.
Flogo Project פועל בקוד פתוח, ומשמש כפתרון אידיאלי עבור העולם הנוכחי של מכשירי IoT קטנים ושל שרותי תשלום על פי שימוש בתשתיות ענן.
מעתה ניתן לבנות אפליקציות IoT שרצות על מכשירי קצה, ולחברם בקלות ובמהירות עם שרותי ענן כגון AWS IoT , Microsoft Azure , IoT Hub או לTibco cloud integration -.
דוגמאות לאפליקציות הטמעה כוללות הפעלת מכשור, דיאגנוסטיקה מרחוק, עיבוד אירועי חיישן וכו’.

TIBCO ActiveMatrix® BPM

סטנדרטים ארגוניים מורידים עלויות ומייעלים תהליכים, אולם העולם הדיגיטלי מאפשר לא רק ייעול תהליכים
אלא גם לקדם את החדשנות בארגונך לקווי מוצרים חדשים ולבצע תהליכי .Ad Hoc
עולם העסקים הדיגיטלי הופך מורכב יותר ועסקים נאלצים להתמודד עם העוצמה וההשפעה של השינויים על התהליכים הארגוניים ועל הטכנולוגיות העומדות לרשותם. TIBCO ActiveMatrix BPM נועד לתאם בין תהליכים, אנשים, והקשרים ולתת מענה לארגונים לנהל, ליעל ולהפוך תהליכים לאוטומטיים - ובכך לייצר את האופטימיזציה הנדרשת לקבלת תוצאות עסקיות טובות יותר.
 
יתרונות
 • יצירת תהליכים עסקיים בצורה גמישה ומהירה
 • ריכוז מקורות המידע באופן אמין ומקיף המסייע לך לקבלת ההחלטה העסקית הטובה ביותר
 • הצגה ועיבוד נתוני BI & Big data המאפשר לך להגיב ולפעול במהירות שינויי השוק
 • ביצוע תהליכי Ad Hoc
 • יצירת אנגייג’מנט רב ערוצי (omni- channel) ופרסונאלי השם את הלקוח במרכז

Cloud Application BPM

TIBCO Cloud™ Live Apps

היום יותר מתמיד, עסקים דיגיטליים דורשים מהירות במציאת וניצול הזדמנויות חדשות.
TIBCO Cloud Live Apps הינה פלטפורמה המאפשרת לבנות אפליקציות חכמות, תוך דקות ספורות ובאמצעות חמש שאלות בלבד!
 
יתרונות
 • טיפול באתגרים עסקיים ללא מאמץ וללא הדרכה, בעזרת הפיכת רעיונות חדשניים לאפליקציות שימושיות
 • העצמת הצוות ופתירת אתגרים דיגיטליים של לקוחותיך, באמצעות אפליקציות בקלות ובמהירות
 • הרחבת העסק באמצעות חיבור למערכות קיימות וחוצות ארגון
 • מהירות ותחרותיות עם המוצרים והשירותים החדשניים העולים על ציפיות הלקוח
 • התאמת יכולת הצמיחה לפי הצורך העסקי באופן מודולרי ומשתלם

Business process analysis

TIBCO Nimbus™

תרשימים איכותיים של תהליכים עסקיים משפרים את התקשרות ואת האופן בה העסק פועל.
TIBCO Nimbus מאפשר תיעוד סכמטי מקצה לקצה של תהליכים ארגוניים.
מעתה תוכל לקבל ולספק תמונה עסקית אמיתית, ובכך למנף שירותים, להפוך לקוחות למרוצים ולהישאר תחרותי.
 
יתרונות
 • הבטחת תהליכים מדויקים ויעילים מקצה לקצה גם לפעולות אוטומטיות או ידניות
 • מבט אחיד על כלל התהליכים הארגוניים מאפשר לאתר ולתקן חוסר יעילות
 • שיפור הגמישות באמצעות נגישות מהירה למידע הנדרש
 • אינטגרציה עם מסגרות רגולטוריות, המאפשרת עמידה בתקנים והפחתת עלויות תחזוקה
 • שיפור יכולות ההדרכה הארגוניות והעצמת הצוות בעזרת מידע המאפשר להשלים משימות, לחנוך עובדים - חדשים, לעבור שינויים ולהכיר את הפתרונות והשירותים