Mega Center

Mega Center הינו הפתרון המוביל לניהול קשרי לקוחות, מוקדים טלפוניים וטלמרקטינג ולניהול קמפיינים (Campaign management) מרובי ערוצים מול לקוחות. Mega Center מציע סוויטת כלי CRM בטכנולוגיה חדשנית ומתקדמת של שירותי רשת (WEB Services). ארכיטקטורה זו מאפשרת יכולת חיוור למוצרים נוספים ושימוש בממשק דפדפן ידידותי בתחנת הקצה. למערכת Mega Center קישור לרוב מערכות ה-CTI וכן ממשק טלפוני המאפשר קישור למרכזיות ללא צורך במערכת CTI.  
Mega Center מיועד לארגונים הרוצים פתרון CRM ללקוחותיהם, לרבות שיווק, מכירות ושירות, למוקדי טלפוניה (Call Center) המעוניינים במערכת גמישה המנהלת את כל פעילויות המוקד ולארגונים ולמכוני סקרים המבצעים סקרים נתמכי טלפון. כיום, פועלת Mega Center  במרבית מוקדי ה-Call Center בישראל וכן אצל לקוחות מובילים המפעילים מוקדי טלמרקטינג מקצועיים.
 

המערכת פועלת בסביבות הטכנולוגיות הבאות:

סביבת פיתוח: .Net 
בסיסי נתונים: Oracle, MSSQL
פריסה: Terminal client server web

 

ל- Mega Center חמישה מודולים מבצעיים עיקרים:

מודול שיווק וניהול קמפיינים - מודול מקיף המאפשר תכנון מבצעים גמיש, הכנת הצעות, פילוח אוכלוסיה, הכנת רשימות לחיוג ותפעול הקמפיין. המערכת מכילה את כל דוחות הבקרה ברמת נציג/מבצע/מוקד, בזמן התהליך ואחריו וכוללת: שרת דואר לדיוור, הפצה רב ערוצית של דברי דואר באמצעות פקס, דואר אלקטרוני או SMS, תמלול תסריטי מכירות, ניהול יומנים ותזכורות, ממשקים מובנים למערכות טלפוניה וקישוריות חזקה למגוון חייגנים. 
מודול שירות-  תומך בניהול הסכמי שירות שונים עם לקוחות, בהתאם לסוג הלקוח ולמוצרים אותם רכש. המערכת מיועדת לעבוד ברמת לקוח ו/או ברמת המוצר ומאפשרת קליטה של פניות לקוחות למרכז השירות. כל הפניות מקוטלגות על פי קטגוריות, לפיהן מופעלים התהליכים במערכת ומופעל workflow של ניתוב התקלה. 
מודול מכירות - מאפשר מעקב על תהליכי מכירה, בהתאם לשלבי המכירות שהוגדרו. ניהול המעקב מתאפשר משלב יצירת הליד, דרך הפיכתו להזדמנות ועד להשלמת המכירה ללקוח. 
מודול סקרים -  תומך בגזירה סטטיסטית של פרופילי לקוח מתוך מאגר הלקוחות ובניית מדגם מייצג. המודול כולל בניית סקרים מתוחכמים בקלות ובמהירות, המשלבים נתוני לקוח כפרמטרים בתוך השאלה, קפיצות והפעלת תהליכים בתוך המערכת. ישנה אפשרות לייצא את המידע ל-SPSS.
מודול ניהול פגישות (טלמיטינג) - מאפשר לארגונים לתאם פגישות תוך שימוש באילוצים שונים כמו אזורים גיאוגרפיים ויכולות של הסוכן. המערכת יכולה להסתנכרן באופן מלא עם  Outlook  ובכך לתת פתרון גם לגישה מרחוק דרך Outlook Web Access.

 

יתרונות מערכת CRM & Call Center

 • הקמת מערכת בסיסית בטווח זמן קצר
 • מידע מדויק בזמני תגובה מהירים
 • התממשקות בקלות למערכות ליבה ארגוניות
 • ממשקים מובנים למערכות טלפוניה ומערכות הקלטה
 • בדיקת כפילות מקורות מול מפתחות דינאמיים כולל נרמול מידע
 • הקצאת מכסות אישיים/ קבוצתיים על פי מאפיינים שונים או אחוזים
 • הגדרת טבלאות קוד לאכיפת שלימות המידע ובדיקות תקינות
 • דינאמיות של שדות, מסכים וטפסים
 • מאפשר דיווח וניתוח מקיף בעזרת כלי מערכת שונים
 • ניהול תזכורות ויומנים אישיים/ קבוצתיים
 • סנכרון עם Outlook
 • שיפור השירות הארגוני ללא צורך בהשקעת תקציבים גבוהים
 • מוצר ישראלי – ממשק משתמש בעברית
 • אין צורך בצוותי IT לתחזוקת המערכת