Oracle Solutions

יעל תוכנה מתמחה מזה 15 שנים במגוון פתרונות מבוססי oracle, בין היתר, בפיתוח מתודולוגיות יישום והטמעה וכלי אפליקציה המאפשרים לבצע פרויקטים מורכבים הדורשים מקצועיות ועמידה בלוחות זמנים ובתקציב. טווח הפעילות כולל יכולת ניהול פרויקטים ואחריות כוללת ליישום ותמיכה, החל מהתשתית והמרכיבים הטכניים וכלה ב-CRM, מכירות, ייצור, רכש, תכנון וכספים.יעל תוכנה, השלימה בהצלחה פרויקטים רבים ומורכבים בתחומי ה-ERP וה- CRM במגוון רחב של חברות מתעשיות שונות. בנוסף, מעניקה יעל, שירותי outsourcing בתחומי oracle applications, ניתוח ואפיון לתהליכי Oracle EBS ,CRM Siebel, יישום והטמעה במתכונת של Fix price, תחזוקת אתרים ו- Hosting.

מערכת Enterprise Resource Planning - ERP מסייעת במתן מגוון פתרונות ERP ובניהול מערך משאבי הארגון השונים, תוך שהיא משמשת כמארז אחיד, המרכז תחתיו את כל התהליכים העסקיים המתרחשים בו. Oracle E-Business Suite הינו פתרון לניהול משאבים ותהליכים ארגוניים, הכולל מודול פיננסי, לוגיסטי, משאבי אנוש, ניהול שרשרת האספקה ומודול לניהול קשרי לקוחות. החבילה מספקת שלל תהליכים עסקיים בנויים מראש המותאמים לכל תחום והינה בעלת יכולות הרחבה וגמישות. בנוסף משווקת יעל תוכנה מגוון פתרונות Oracle בתחום ה-human Resource בינהם Taleo ו-Fusion HCM.

אגף פתרונות Oracle  ביעל תוכנה מתמחה מזה 15 שנים במגוון פתרונות מבוססי  Oracle EBS and CRM Siebel.
באגף פותחו מתודולוגיות יישום והטמעה וכלי אפליקציה המאפשרים לבצע פרויקטים מורכבים הדורשים מקצועיות ועמידה בלוחות זמנים ובתקציב.
טווח הפעילות כולל יכולת ניהול פרויקטים ואחריות כוללת ליישום ותמיכה, החל מהתשתית והמרכיבים הטכניים וכלה ב- CRM, מכירות, ייצור, רכש, תכנון וכספים.