Mobile Solutions

קבוצת יעל מציעה ללקוחותיה קשת רחבה של פתרונות עסקיים וטכנולוגיים לעולם המובייל. הפתרונות המובייל של יעל נותנים מענה לנגישות המידע, המשכיות התהליכים העסקיים ושליטה (בקרה) על פעילות העסקית, תוך שמירה על: מהירות היישום, חווית משתמש ואבטחת מידע.

כל אפליקציית מובייל זקוקה לפתרון לצד שרת - Backend אשר יספק את שירותי התוכן, ערוצי מדיה, מידע שיתופי אינטראקטיבי, הודעות מתפרצות, איסוף מידע , סטטיסטיקות וכדומה. למעשה ממשק משתמש הוא קצה הקרחון של מערכת שלמה. לאמינות וזמני תגובה של אותו שרת Backend ישנה השפעה ישירה לשביעות רצון וחוויית המשתמש באפליקציה.
פתרון Mobile Backend של גוגל מציע למפתחי אפליקציות ליצור את צד השרת עבור יישומים בצורה קלה ומהירה ללא צורך בחומרה ורישוי.

Mobile Entrée Brochure