Kontroller
פתרון מקיף לאיחוד דוחות פיננסיים, המאפשר דיווח וניתוח מידע פיננסי בצורה פשוטה ובהירה.
הפתרון משמש ככלי בקרה, ניתוח, תחקור ודיווח כספי ומשפר באופן משמעותי את זמינות המידע הפיננסי.
 
מודלים מרכזיים 
 • איחוד דוחות כספיים ובאורים
 • הזנת תנועות יומן ידניות (מיון/ביטול בין חברתי וכו')
 • יחסים פיננסים
 • בקרה תקציבית
 • Dashboard למנהלים
 
למי מיועד Kontroller ?
הפתרון מיועד לחברות המאחדות מגוון חברות בנות: ציבוריות, פרטיות, מקומיות או גלובליות.
פתרון זה משמש את מחלקת הכספים והנהלת הארגון.
 
יתרונות וערך מוסף 
 • עדכון שוטף של נתונים- הכלי מתממשק באופן ישיר עם הנתונים המקוריים (תנועות יומן). יכולת זו מאפשרת קריאה שוטפת של הנתונים, ניתוח ותחקור ישיר של הרישומים החשבונאיים תוך צמצום התלות במחלקת ה-IT בארגון
 • חיסכון בזמן ושיפור איכות הדיווח- Kontroller מטפל במידע בצורה אוטומטית, במהירות וביעילות ומתמודד עם נפחי נתונים גדולים תוך שמירה על ביצועים גבוהים. הפתרון מעניק יתרון לחברות בהן נוצר עיכוב רב בהעברת המידע הפיננסי למטה ולמנהלים. כמו כן מאפשר למחלקת הכספים להתמקד בניתוח הדוחות במקום עיסוק רב בבנייתם והפקתם
 • זמינות של הדוחות הכספיים עבור המנהלים - Kontroller מבצע ניתוח נתונים בזמן אמת ומעניק למנהלים ולמקבלי ההחלטות בארגון כלי עזר מתוחכם ומקצועי לקבלת החלטות
 • הצגה ויזואלית חדשנית ובהירה- Kontroller מבוסס על כלים טכנולוגים בעלי יכולת גרפית מתקדמת ומציג ממשק משתמש ידידותי, התומך בכישורי הניתוח וההבנה של המתבונן
 • חיתוכים המאפשרים ניתוח מעמיק- Kontroller מציע אפשרויות חיתוך רבות ומגוונות כגון חתכים חוצי חברה וחוצי פרויקטים, לנוחיות המשתמשים ובהתאמה לחברות מסוגים שונים
מאפייני המערכת
 • הצגה ויזואלית וניתוח מעמיק של נתוני הכספים באמצעות Qlik
 • שיפור באיכות ובזמינות
 • Drill Down
 • בקרה על הדיווח החשבונאי
 • תמיכה בסביבה רב- לשונית,רב- מטבעית ורב- חברתית
 • אוטומציה של הליכי האיחוד
 • ממשק מובנה מול מערכות ERP
 • התממשקות למספר מערכות ERP