נוהל מועמד מביא חבר

נוהל מועמד מביא חבר

ההשתתפות בפעילות "מועמד מביא חבר מסייעת לחברה בפעילותה לגיוס עובדים למשרות טכנולוגיות בקבוצת יעל. הקבוצה מוכנה, בכפוף לאמור בתנאי השימוש, לתגמל המועמדים בהתאם להוראות אלה שיסייעו בהבאת מועמדים שיקלטו.


תנאי הזכאות:

על מנת לזכות בתגמול עבור גיוס בערוץ "מועמד מביא חבר", צריכים להתקיים התנאים הבאים:

  • חבר הינו מועמד אשר הועבר על ידי אדם שאינו עובד קבוצת יעל.
  • קורות החיים לא הגיעו דרך עובד או מועמד אחר בחצי שנה שקדמה להפנייתו.
  • הגורם אשר העביר את קורות החיים יהיה זכאי לקבלת תגמול בתום שלושה חודשי עבודה של החבר הנקלט.
  • קו"ח אשר הגיעו במסגרת "מועמד מביא חבר" ישמרו על שם השולח למשך חצי שנה.


הנוהל:

  • כל גורם המעוניין להעביר קורות חיים בנוהל "מועמד מביא חבר" נדרש לשלוח קורות חיים לכתובת דואר אלקטרוני ייעודית שכתובתה: haver@yaelsoft.com ולציין את פרטיו המלאים של השולח – שם, שם משפחה, האם השולח הוא עובד קבוצת יעל, טלפון , דואר אלקטרוני, שם החבר המומלץ, קובץ קורות חיים.


אופן מימוש הזכאות:

  • הגורם אשר העביר את קורות החיים יקבל עדכון בדבר זכאותו.
  • במידה והמועמד נקלט לעבודה בקבוצת יעל ובתום תקופת עבודה של 3 חודשים בחברה, יקבל הגורם שהעביר את קורות החיים, סכום בסך 1,000 ש"ח בהעברה בנקאית וזאת לאחר שמילא טופס רלוונטי שישלח אליו.

מסמך זה כתוב בלשון זכר, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.


תודה על שתוף הפעולה !!