נוהל מועמד מביא חבר

נוהל מועמד מביא חבר

תנאי הזכאות
:

על מנת לזכות בתגמול עבור גיוס "מועמד מביא חבר", צריכים להתקיים התנאים הבאים:

  • חבר הינו מועמד אשר הועבר על ידי אדם שאינו עובד קבוצת יעל בין התאריכים 1.11.21-30.11.21.
  • מועמד יהיה זכאי לתגמול November Job 2021 על כל קליטת עובד מיום 1.11.21-1.4.22.
  • קורות החיים לא הגיעו דרך עובד או מועמד אחר בחצי שנה שקדמה להפנייתו.
  • הגורם אשר העביר את קורות החיים יהיה זכאי לקבלת תגמול בתום שלושה חודשי עבודה של החבר הנקלט.
  • קו"ח אשר הגיעו במסגרת "מועמד מביא חבר" ישמרו על שם השולח למשך חצי שנה.


הנוהל:
כל גורם המעוניין להעביר קורות חיים בנוהל "מועמד מביא חבר" נדרש לשלוח קורות חיים לכתובת דואר אלקטרוני ייעודית שכתובתה: bonus@yaelsoft.com ולציין את פרטיו המלאים של השולח – שם, שם משפחה, האם השולח הוא עובד קבוצת יעל, טלפון , דואר אלקטרוני, שם החבר המומלץ, קובץ קורות חיים.


אופן מימוש הזכאות:
  • הגורם אשר העביר את קורות החיים יקבל עדכון בדבר זכאותו.
  • במידה והמועמד נקלט לעבודה בקבוצת יעל ובתום תקופת עבודה של 3 חודשים בחברה, יקבל הגורם שהעביר את קורות החיים, סכום בסך 1,000 ש"ח גיפט קארד של BUYME וזאת לאחר שמילא טופס רלוונטי שישלח אליו.


מסמך זה כתוב בלשון זכר, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.