ניהול סיכונים

קבוצת יעל משווקת מגוון פתרונות לניהול סיכונים, ומלווה ארגונים שונים הן בבניית התהליכים העסקיים למתן אשראי והן בבניית רכיבי ניהול הסיכון, כולל אפיון והקמה של מודלים אנליטיים להערכת הסיכון ולצמצום החשיפות היכן שנדרש.

 

 Cumulative Accuracy Prifile (CAP) Curve