תקנון חבר מביא חבר

תנאי הזכאות:

הזכאות לתגמול עבור גיוס "חבר מביא חבר" תהיה בתנאים הבאים:
 • חבר הינו מועמד אשר הועבר על ידי עובד קבוצת יעל בין התאריכים 1.11.21-30.11.21.
 • עובד יהיה זכאי לתגמול November Job 2021 על כל קליטת עובד מיום 1.11.21-1.4.22.
 • קורות החיים לא הגיעו דרך עובד אחר בשנה שקדמה להפנייתו על ידי העובד.
 • במקרה בו קורות חיים של חבר הגיעו מעובד נוסף של החברה, הראשון שהעביר את קורות החיים יזכה לתגמול במידה והמועמד יתקבל.
 • לתגמול בגין הבאת חבר שהתקבל לעבודה בחברה, זכאי כל עובד חברה, למעט:
 •    מנהל ישיר של העובד הנקלט.
 •    מנהל שהיה מעורב בתהליך הגיוס והמיון או בתהליך המכירה.
 •    עובדי מחלקת הגיוס ומשאבי האנוש
 • עובד יהיה זכאי לקבלת תגמול November Job 2021 בתום שלושה חודשי עבודה של החבר הנקלט, ובתנאי ששניהם עדיין עובדים פעילים בחברה.
 • קו"ח אשר הגיעו במסגרת "חבר מביא חבר" ישמרו על שם העובד למשך שנה.
 • התגמול למבצע November Job 2021 הינו 3000 ₪ לתלוש השכר + גיפט קארד של BUYME בסך 1000 ₪.

 

הנוהל:

 • קורות חיים של חברים ישלחו לתיבת המייל haver@yaelsoft.com
 • בתגובה לקורות החיים תשלח הודעה אוטומטית לעובד.
 • קורות חיים ממקורות בכירים – יגיעו אל מנהלת הגיוס ויטופלו על ידה.
אופן מימוש הזכאות:

 • העובד יקבל עדכון מצוות הגיוס בדבר זכאותו. במידה והמועמד נסגר באחת המשרות בהן היה בתהליך, יעודכן העובד בנוגע לסגירה, במייל או בשיחת טלפון על ידי רכזת הגיוס המטפלת במשרה.
 • במידה והמועמד נקלט לעבודה בקבוצת יעל ובתום תקופת עבודה של 3 חודשים בחברה, יקבל העובד סכום בסך 3,000 ש"ח כתוספת לשכר הברוטו + גיפט קארד של BUYME בסך 1000 ₪.
 • מובהר כי כל הסכומים המפורטים מעלה הינם ברוטו והעובד יחויב בשווי מס בשכר בהתאם לקבוע בחוק, הן בבחירת כסף והן בבחירת מתנה.
מסמך זה כתוב בלשון זכר, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.