תקנון חבר מביא חבר


נוהל חבר מביא חבר

אנחנו בקבוצת יעל רואים בשיטת הגיוס "חבר מביא חבר" כלי יעיל נוח וזמין לגיוס איכותי ואמין של עובדים. על מנת לשפר וליעל את תהליכי הגיוס באמצעות כלי זה, בנינו נוהל מסודר ומינינו פונקציה אחת בקבוצת יעל שתרכז את העבודה.
 

תנאי הזכאות:

הזכאות לתגמול עבור גיוס בערוץ "חבר מביא חבר" תהיה בתנאים הבאים:
 • חבר הינו מועמד אשר הועבר על ידי עובד קבוצת יעל.
 • קורות החיים לא הגיעו דרך עובד אחר בשנה שקדמה להפנייתו על ידי העובד.
 • במקרה בו קורות חיים של חבר הגיעו מעובד נוסף של החברה, הראשון שהעביר את קורות החיים יזכה לתגמול במידה והמועמד יתקבל.
 • לתגמול בגין הבאת חבר שהתקבל לעבודה בחברה, זכאי כל עובד חברה, למעט:
  • מנהל ישיר של העובד הנקלט.
  • מנהל שהיה מעורב בתהליך הגיוס והמיון או בתהליך המכירה.
  • עובדי מחלקת הגיוס ומשאבי האנוש
 • עובד יהיה זכאי לקבלת תגמול בתום שלושה חודשי עבודה של החבר הנקלט, ובתנאי ששניהם עדיין עובדים פעילים בחברה.
 • קו"ח אשר הגיעו במסגרת "חבר מביא חבר" ישמרו על שם העובד למשך שנה.

הנוהל:

 • קורות חיים של חברים ישלחו לתיבת המייל: haver@yaelsoft.com
 • בתגובה לקורות החיים תשלח הודעה אוטומטית לעובד.
 • קורות חיים ממקורות בכירים – יגיעו אל מנהלת הגיוס ויטופלו על ידה.
 

אופן מימוש הזכאות:

 • העובד יקבל עדכון מצוות הגיוס בדבר זכאותו. במידה והמועמד נסגר באחת המשרות בהן היה בתהליך, יעודכן העובד בנוגע לסגירה, במייל או בשיחת טלפון על ידי רכזת הגיוס המטפלת במשרה.
 • במידה והמועמד נקלט לעבודה בקבוצת יעל ובתום תקופת עבודה של 3 חודשים בחברה, יקבל העובד סכום בסך 3,000 ש"ח כתוספת לשכר הברוטו או לחילופין מתנה בשווי הנ"ל, לבחירתו.
 • מובהר כי כל הסכומים המפורטים מעלה הינם ברוטו והעובד יחויב בשווי מס בשכר בהתאם לקבוע בחוק, הן בבחירת כסף והן בבחירת מתנה.

 

מסמך זה כתוב בלשון זכר, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.