"פנינו לטוליפ לצורך ניתוח תהליכי העבודה המשליכים על מדדי הביצוע ודיווחי ההנהלה בחברה. מדובר בפרויקט מורכב ומהותי לחברה, שמצריך הבנה מעמיקה של הארגון כולו.
מצאנו אצל טוליפ יכולת מקצועית גבוהה ואחריות לתוצאות. יש לטוליפ שילוב מנצח של יכולת אפיון וניתוח גבוהה מאד ויכולות בינאישיות גבוהות לא פחות. ברמה המקצועית הם גילו אחריות מלאה, הלכו אתנו יד ביד, ביצעו משימות ועמדו בלוחות הזמנים שנקבעו. ברמה הבינאישית, הם פשוט אנשים נעימים. היכולות האישיות הגבוהות שלהם סייעו להם "להיכנס למקומות בעייתים, לדעת איך לדבר עם האנשים בארגון ואיך לתקוף נושאים רגישים בעדינות. ולראייה, עובדי הארגון ראו בהם שותף מלא והסכימו להיחשף ולשתף איתם פעולה. הצלחת הפרויקט היא תולדה של אותו שילוב בין יכולות מקצועיות ובינאישיות, ואנחנו כבר מתכננים איתם את הפרויקט הבא".
 
רומי זונדר, מנהלת מחלקה כלכלית M-systems
 
 
 
 
בחינה, מיפוי ובקרה של תהליכים אסטרטגיים
תהליכים עסקיים הינם ליבת הפעילות הארגונית ולהם השפעה רבה על הפרמטרים החשובים בארגון: עלויות, רווחים, שותפים, ספקים, עובדים וכמובן לקוחות. באמצעות בחינת התהליכים האסטרטגיים וניהולם הקפדני ניתן לשפר את הביצועים העסקיים של הארגון: להגדיל הכנסות, לצמצם עלויות ולמקסם את מערכת היחסים עם שותפים, ספקים, עובדים ולקוחות.

Business Process Management ‏(BPM) הינו מושג המתייחס למתודולוגית ניהול המאפשרת מימוש המטרות שהוגדרו לעיל. המתודולוגיה מגובה במכלול כלים טכנולוגים המאפשרים לארגון לנהל כהלכה את התהליכים האסטרטגיים המתרחשים בו וליצור יתרון תחרותי מול מתחריו.

טוליפ מסייעת לחברות לנהל תהליכים ארגוניים מורכבים
טוליפ עוסקת בבקרה ושיפור מתמשך של תהליכים מורכבים. לצורך כך מנתחת טוליפ תהליכים, שהוגדרו על ידי הארגון כבעיתיים ומאתגרים, מכל ההיבטים (פונקציונאלי, ארגוני, מחשובי, בקרתי) מוצאת פתרונות אפשריים ומיישמת אותם.

תהליך עבודתה של טוליפ כרוך בהכרת הארגון, הגדרת הפרמטרים הנחוצים להשגת מטרותיו, בניית תכנית להשגת היעדים, בקרת תכנית העבודה, ויישומה בשיתוף הפונקציות המתאימות בארגון.

יישום תכנית העבודה כולל: הטמעת/שיפור תהליכי העבודה, כתיבת נהלים, הדרכת משתמשים על שיטות העבודה שהוגדרו, שינויי תוכנה והטמעת כלים מתקדמים.

יישום האסטרטגיה העסקית ומדידת ביצועים
אסטרטגיה ארגונית מעוצבת בד"כ על ידי ההנהלה הבכירה בארגון, אך לעיתים, היא אינה מנוסחת באופן ברור לעובדים וכפועל יוצא המשימות המבוצעות על ידם אינן מקדמות את היעדים הארגונים. לשם כך, נדרש כלי ארגוני שיבדוק את מידת התאמת הפעולות המבוצעות לאסטרטגיה הארגונית, ו"יתרגם" את האסטרטגיה לצעדים פרקטיים לביצוע העובדים.

אחת הדרכים לבחינת יישום האסטרטגיה שנקבעה על ידי הנהלת החברה, הינה באמצעות מעקב כמותי אחר הפעילויות השונות המבוצעות בחברה, הגדרת מדדים להצלחה ועריכת השוואה בין ביצועי הארגון למטרות שהגדיר לעצמו ע"פי מדדים מוגדרים מראש.

טוליפ מיישמת מתודולוגיה למדידת ביצועים הנקראת Balanced Score Card) BSM) באמצעות גיליונות מדידת הביצועים (Score Card) יכול הארגון להגדיר יעדים, לבקר את הפעילות העסקית, לשתף גורמים שונים במידע הארגוני, להקצות משימות ועוד.

גיליונות ביצוע מתוכננים כך שיבטאו אסטרטגיה, ימירו אותה ליעדים ספציפיים ברי-מדידה KPI – Key Performance Indicators ויעקבו אחר ההתקדמות בהשגתם. בדרך כלל הם מאותתים על שינויים חשובים ועל חריגות באמצעות חיווי גראפי מקובל של "רמזור".

ה - Score Card קולט נתונים ממערכות ארגוניות שונות בארגון (ERP, CRM, Billing ועוד) וממערכות בינה עסקית (Business Intelligence) מעבד אותם ל -KPI כמותיים והירארכיים, מסייע לארגון לנסח את האסטרטגיה שלו ומשקף את תמונת המצב הארגונית עבור דרגי ניהול שונים.

מתודולוגיה זו כוללת לוחות מחוונים (Dashboards) המציגים את היעדים העסקיים של החברה ואת הקצאת המשאבים למימושם, עוקבים אחר מדדי הביצוע של הארגון ומספקים התרעות במידת הצורך. הלוחות המחוונים מציגים את המידע לצד מדדי הביצוע העיקריים והיעדים הארגוניים, וכך, כאשר המגמות מוצגות באופן גראפי לצד מידע הקשרי, ניתן, באופן מיידי, לתקן פעולות שאינן מבוצעות כראוי.

טוליפ מספקת פתרון מלא בתחום זה: לימוד הארגון והגדרת מערך מדדים המשקפים את האסטרטגיה הארגונית עבור בעלי תפקידים שונים בארגון ויישום כלים מיחשוביים לצורך מימוש הפתרונות באתר הלקוח.