ארנונה ברלב
Arnona Barlev
Analytics Manager in the Finance & Analytics division