שרון פניאל
מנהל רכש ולוגיסטיקה,
יעל פתרונות משולבים