Oracle Solutions

 יעל תוכנה מתמחה מזה 15 שנים במגוון פתרונות מבוססי oracle, בין היתר, בפיתוח מתודולוגיות יישום והטמעה וכלי אפליקציה המאפשרים לבצע פרויקטים מורכבים הדורשים מקצועיות ועמידה בלוחות זמנים ובתקציב. טווח הפעילות כולל יכולת ניהול פרויקטים ואחריות כוללת ליישום ותמיכה, החל מהתשתית והמרכיבים הטכניים וכלה ב-CRM, מכירות, ייצור, רכש, תכנון וכספים.יעל תוכנה, השלימה בהצלחה פרויקטים רבים ומורכבים בתחומי ה-ERP וה- CRM במגוון רחב של חברות מתעשיות שונות. בנוסף, מעניקה יעל, שירותי outsourcing בתחומי oracle applications, ניתוח ואפיון לתהליכי Oracle EBS ,CRM Siebel, יישום והטמעה במתכונת של Fix price, תחזוקת אתרים ו- Hosting.