Mobile Solutionsקבוצת יעל מציעה ללקוחותיה קשת רחבה של פתרונות עסקיים וטכנולוגיים לעולם המובייל. הפתרונות המובייל של יעל נותנים מענה לנגישות המידע, המשכיות התהליכים העסקיים ושליטה (בקרה) על פעילות העסקית, תוך שמירה על: מהירות היישום, חווית משתמש ואבטחת מידע.