Priority ERP

מערכת Enterprise Resource Planning - ERP מסייעת במתן מגוון פתרונות ERP ובניהול מערך משאבי הארגון השונים, תוך שהיא משמשת כמארז אחיד, המרכז תחתיו את כל התהליכים העסקיים המתרחשים בו. המערכת מאפשרת מעקב אחר פעילות בין חברתית גלובלית ומותאמת לעבודה במדינות שונות תוך התאמה למערכת החוקים והמיסים של אותן המדינות ומדיניות הקונצרן עצמו. בנוסף, משתלבת המערכת בנקודות האסטרטגיות המרכזיות ונקודות ההחלטה השונות ובכך משמשת ככלי יעיל ונוח לניהול הפעילות הארגונית השוטפת ולהטמעת המדיניות הארגונית. לחטיבת ה- ERP בקבוצת יעל תוכנה ניסיון רב ביישום, הטמעה ותמיכה של מערכות ERP במגוון מודולים רחב ביותר.
 
יישום מערכת Priority ERP
פריוריטי הינה מערכת ה- ERP המובילה בישראל. לטוליפ מקבוצת יעל מאות פרויקטים מוצלחים בהטמעת פריוריטי על מגוון גרסותיה.
אנו מיישמים פריוריטי החל משנת 2000, במגוון מגזרים, כגון: פיננסי, תעשייה, תחבורה, אנרגיה מתחדשת, פרמצבטיקה, קופות חולים, מכונים טיפוליים ורבים נוספים.
 
אופן העבודה הייחודי שסיגלנו לעצמנו במהלך השנים נשען על:
  • מתודולוגיה מובנית ומוקפדת המלווה בתכנית עבודה פרטנית לכל פרויקט
  • אבני דרך והגדרת מדדי הצלחה ברורים
  • מומחים מנוסים בעלי שנות ניסיון רבות
 
לטוליפ מקבוצת יעל מומחיות ובידול בפרויקטים גלובליים, רב-חברתיים הכוללים Roll out מחברת האם לחברות הבנות והיבטי לוקליזציה להתאמה לחוקי המס המקומיים בכל מדינה ומדינה, כולל התייחסות לבקרות ומדדי התייעלות.
 
בנוסף, במרוצת השנים פותחו בחברתנו מודולים ייחודיים לפריוריטי:
  • מודול סריקות- לסריקת מסמכים מתוך הפריוריטי ושמירת ותיעודם במערכת
  • מודול ארכיון דיגיטלי- לשמירת המסמכים בארכיון דיגיטלי
  • מודול לוג שינויים- למעקב אחר לוג שינויים במגוון טבלאות ומסכי המערכת
 
נושאים נוספים המייחדים אותנו:
  • שירות ענן ייחודי לפריוריטי של חברת טוליפ, המקנה גם גישה לשרת וחיבור לאפליקציות אחרות
  • תוסף ייחודי לפריוריטי מבוסס אקסל, המאפשר ניתוח בזמן אמת של הנתונים הכספיים בפריוריטי
  • שילוב כח אדם מקצועי בפריוריטי (לאחר הפרויקט) באתר הלקוח ובניהולו

 

Priority