בר ששון
בר ששון
תפעול ומשאבי אנוש,
חטיבת מיקור חוץ