חגית טביב
חגית חביב
מנהלת אדמיניסטרטיבית,
חטיבת מיקור חוץ