טל ארגוני
טל ארגוני
ראש תחום אבטחת אפליקציות, טריאד