יניב שלום
יניב שלום
מנהל Profesonal Servises, סמארטסופט