צחי שטראוס
צחי שטראוס
מנהל פעילות משותף, קונסיינטה