כיצד XBRL עובד?

כאמור, XBRL מהווה "צינור" להעברת מידע, כאשר הישות המדווחת, בוחרת את המידע העסקי אשר נדרש לדיווח (למשל דו"ח כספי או נתונים אודות התאגיד) , באמצעים הסטנדרטיים שלה (Office ומערכות ERP), מתרגמת את המידע לפי תקן XBRL (פורמט XML) באמצעות כלים ייעודיים למסמך המכונה 'InstanceDocument' ושולחת אותו לרגולטור .
"תרגום" מהמסמכים הסטנדרטיים של הארגון (למשל דוח כספיים ולוחות דיווח ) למסמך ה 'InstanceDocument' מתבצע באמצעות ביצוע פעולת 'תיוג' – פעולה בה נדרשת הישות המדווחות לתייג את הערכים הרלוונטיים, בהתבסס על הטקסונומיה (Taxonomy) שפרסם הגורם המפקח, אשר כוללת מספר רב של מונחים חשבונאיים/אלמנטים לתיוג .
הטקסונומיה, מהווה מעין מילון, אשר כולל את כל המונחים/אלמנטים החשבונאים המקובלים בהתאם לתקינה הרלוונטית ולגורם המפקח - כך שישנה טקסונומיה ספציפית ל- US GAAP , IFRS , אך גם ל – EBA) European Banking Authority).
הרגולטור מצדו מתרגם את המסמך למידע עסקי על צרכיו. יחד עם זאת, גם הישות המדווחת יכולה להשתמש בתקן על מנת לנצל את היתרונות הרבים הגלומים בו, בדיווח פנים ארגוני - כך למשל חברת בת במדווחת נתונים ב-XBRL ובכך להבטיח דיווח פנים ארגוני אמין, מדויק ואיכותי.
 
 

 
 
דיווח XBRL לבנק ישראל

לאחרונה בנק ישראל פנה לבנקים המסחריים בדבר הצורך לדווח בפורמט XBRL לפיקוח על הבנקים.
השינוי המתוכנן בדיווחים לבנק ישראל מצטרף לשינויים דומים במדינות אחרות בעת האחרונה, בהם נדרשות ישויות המדווחות לרגולטורים השונים ברחבי העולם לדווח ב- XBRL.
הטמעת XBRL דורשת הערכות מצד הבנקים המסחריים לצורך לימוד התקן, הטמעתו ומימושו מול גופי הפיקוח.
בפרויקט בבנק ישראל ננקטו גישות מתקדמות בבניית הפורמט לדיווח (הטקסונומיה) תוך שימוש באלמנטים בתקן ה-XBRL כגון: שימוש במודל נתונים (Data Point Model) לצורך בניית מילון הנתונים, בניית טבלאות דיווח (Rendering Linkbase) וכן בשימוש נרחב בבקרות אוטומטיות המשובצות לאורך הטקסונומיה.
בראשית חודש אוגוסט 2015, העלה בנק ישראל את הגרסא הראשונה של הטקסונומיה לצורך ביצוע הערכות מקדימה של הבנקים המסחריים לנושא.
 
 
 
 
טוליפ ו BR-AG:

חברות טוליפ מערכות מידע בע"מ, מקבוצת יעל תוכנה, ו-Business Reporting Advisory Group משתפות פעולה בשוק הישראלי בכל הקשור לייעוץ לישויות המדווחות.
טוליפ ו – BR-AG יועצות מטעם בנק ישראל בשנתיים האחרונות בכל הקשור לבנית והטמעת XBRL מטעם הרגולטור. מתוקף זה, לנו הכרות מוחלטת עם דרישות דיווח XBRL של בנק ישראל ודרכים להטמעתן.
 
 

 
 
השירותים שאנו מציעים:
  • סדנאות XBRL-
    עבור כל ישות המדווחת על פי תקן XBRL קיים צורך בסיס ומהותי להבין את טכניקת הדיווח, המתודולוגיה, הארכיטקטורה, את הסיכונים ואת ההזדמנויות שנלווים לדיווח כזה ומשמעויות להערכות לדיווח XBRL מול הרגולטור. חברת טוליפ בשיתוף עם BR-AG עורכות סדנאות קצרות ויעילות בנושא תקן הדיווח XBRL ומשמעות יישומו.
  • הטמעת XBRL-
    ליווי מכלול הפעילויות שהבנק/ישות מדווחת נדרש לעשות על מנת לאמץ את תקן XBRL בדיווח מול הרגולטור: בחינת צרכים/אפיון שיטות עבודה, בחינת פתרונות, הטמעת פתרון נבחר ואינטגרציה עם מערכות המידע הקיימות. הייעוץ הוא מ"הקצה אל הקצה" כאשר תוצר שלב ההטמעה הוא קבצי דיווח XBRL בדוקים ותקינים בהתאם לכלל דרישות בנק ישראל.
  • אנליזה-
    דיווח על פי תקן XBRL ככלל ולפי מודל DPM בפרט (כפי שנדרש עבור בנק ישראל) מגלם הזדמנויות משמעותיות בידי הישות המדווחת, בכל הקשור ב Data mining (תחקור נתונים) כגון מודלים אנליטים, השוואת נתוני שוק ונתונים תחרותיים, שדרוג דוחות קיימים וכתיבת דוחות חדשים על בסיס המודל הרב מימדי (DPM). למעשה דיווח XBRL יכול לשמש את הישויות המדווחות לצרכים פנימיים לצורך אנליזות במודל דיווח מתקדם וגלובלי.