אתגר חשוב נוסף הניצב בפני ארגונים בישראל ובעולם נעוץ בשם Sarbanes Oxley או SOX. סרביינס אוקסלי היא חקיקה אמריקאית פדרלית הקרויה על שמם של שני סנאטורים אמריקאיים שהובילו אותה בשנת 2002, המסדירה את הבקרה על תהליכים עסקיים בארגונים לשם הבטחת דיווח חשבונאי מדויק ואמין. היוזמה נולדה בעקבות פרשיות שחיתות והונאה חשבונאיות שהביאו לאובדן אמון הציבור במערכי הדיווח הכספי בארגונים. ההתרחשויות חשפו כי בעלי אינטרסים עלולים לסכן את קיומם של ארגונים ושל חברות וכי ההגנה על מאגרי המידע בהם איננה מספקת.

רגולציית Sarbanes Oxley עוסקת בניהול סיכונים – Risk Management – במטרה לשפר את מערכי הבקרה בארגונים, למנוע מעילות ודיווחים כוזבים, לחזק את כוחם של המשקיעים בחברות, להבטיח כי בידי ארגונים תהיה אפשרות להגנה מקסימלית על המידע הפיננסי שלהם וכי ההישרדות העסקית תהיה יציבה, גם במקרה בו נפגעו מאגרי המידע של הארגון. הנושא הוכנס כתקן מחייב בעולם. בישראל הוא רלוונטי לחברות הנסחרות בנסדא”ק ולשם הסיוע להן, הוקמה ועדת SOX שתפקידה להטמיע נהלים שיאפשרו להן לעמוד בדרישות התקן. לצד אלה, שורה של גופים פיננסיים כמו בנקים, חברות ביטוח וחברות ממשלתיות הנאלצים גם הם לקיים דרישות דומות.

שירות ה-SOX של קבוצת יעל

בקבוצת יעל שורה מיומנת של אנשי מקצוע, רואי חשבון ובעלי ידע מקיף וניסיון עשיר בעולם החקיקה וניהול הסיכונים אשר מסייעים לארגונים בעמידה בדרישות תקן SOX ובבקרה על התהליכים הפיננסים. השירות שלנו בתהליך הטמעת ה-SOX בארגון כולל מיפוי של התהליכים המשפיעים על הדיווח הכספי, כתיבת Narratives ותרשימי זרימה – Flow Charts – לתיעוד התהליכים הללו לפי המתכונת הנדרשת בתקן, הגדרת סיכונים ובקרות – Risk Management – בדיקת אפקטיביות מערך הבקרה הפנימית, ביצוע בדיקות לוידוא תקינותן, התראה על כשלים במערך הבקרה וההתנהלות העסקית, סיוע בבניית תכנית שיפור מערך הבקרה – Remediation Plan – ויישומה, וכן, כתיבת נהלים להבטחת תקינות הרישום והדיווח הפיננסי. לצד כל הנ”ל, מאפשרת מומחיות הקבוצה בהטמעת פתרונות ובהובלת פרויקטים גדולים ומקיפים.