תנאי הזכאות:

על מנת לזכות בתגמול עבור גיוס "מועמד מביא חבר", צריכים להתקיים התנאים הבאים:

  • חבר הינו מועמד אשר הועבר על ידי אדם שאינו עובד קבוצת יעל 
  • קורות החיים לא הגיעו דרך עובד או מועמד אחר בחצי שנה שקדמה להפנייתו
  • הגורם אשר העביר את קורות החיים יהיה זכאי לקבלת תגמול בתום שלושה חודשי עבודה של החבר הנקלט
  • קו"ח אשר הגיעו במסגרת "מועמד מביא חבר" ישמרו על שם השולח למשך חצי שנההנוהל:

כל גורם המעוניין להעביר קורות חיים בנוהל "מועמד מביא חבר" נדרש לשלוח קורות חיים לכתובת דואר אלקטרוני ייעודית שכתובתה: bonus@yaelsoft.com ולציין את פרטיו המלאים של השולח – שם, שם משפחה, האם השולח הוא עובד קבוצת יעל, טלפון, דואר אלקטרוני, שם החבר המומלץ, קובץ קורות חיים.

אופן מימוש הזכאות:

  • הגורם אשר העביר את קורות החיים יקבל עדכון בדבר זכאותו
  • במידה והמועמד נקלט לעבודה בקבוצת יעל ובתום תקופת עבודה של 3 חודשים בחברה, יקבל הגורם שהעביר את קורות החיים, תגמול בסך 1,000 ש"ח וזאת לאחר שמילא טופס רלוונטי שישלח אליו

מסמך זה כתוב בלשון זכר, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.