קצת עלינו

עולם הבנקאות הפתוחה או בשמו הגלובלי Open Banking מתייחס לגישה חדשה של יחסים בין לקוחות לבין בנקים וגופים פיננסיים, באשר הם. הגישה, מבוססת על חוק שירות מידע פיננסי (נובמבר 2021) המאפשר ללקוח לאשר לגוף פיננסי להעביר מידע אודותיו לנותן שירות פיננסי אחר, ובכך להגביר את התחרות במגזר זה, ולייצר יתרונות הטמונים בהעברה חופשית של מידע, לטובת הלקוח.

קרא עוד

בנקאות
פתוחה

 

בנקאות פתוחה

הגופים הפיננסיים המחויבים בחוק להנגיש את המידע הפיננסי של לקוחותיהם הם בנקים וחברות כרטיסי אשראי, חברות המעניקות אשראי חוץ בנקאי, חברות ביטוח וחברות המנהלות קופות גמל ביחס למידע בנושא אשראי.

יישום הוראות החוק הנ"ל מבוסס על סטנדרט שפרסם בנק ישראל הידוע בשם "תקן ברלין" שבמקור, נועד לשמירה על בנקאות פתוחה ברחבי אירופה. תקן ברלין מגדיר את הכללים ליישום ההוראות שנועדו לייצר סטנדרט אחיד וסביבה טכנולוגית חדשנית המאפשרת גישה מהירה וקלה למידע עדכני ואמין, עבור כלל הגופים בשוק המידע הפיננסי.

 

גופים מוסדיים

חוק שירות מידע פיננסי קובע כי ביחס לגופים מוסדיים, הפיקוח והאסדרה בהתאם לחוק ייושמו וייקבעו בהתאמה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. במסגרת הנחיה זו, פרסמה רשות שוק ההון במרץ 2023 חוזר "הוראות למקורות מידע פיננסי שהם גופים מוסדיים" (טיוטה), הכולל אסדרה וכללים לגופים המפוקחים, הן כנותני שירותי מידע והן כמקורות מידע. החוזר חל על גופים מוסדיים אשר קיים ברשותם מידע על אשראי ובו מפורטות הפעולות הנדרשות והחובות לצורך היישום של הוראות חוק שירות מידע פיננסי.

בימים אלה, רשות שוק ההון נערכת לקראת יישום החוזר, במסגרתו נדרשים מקורות המידע לאפשר גישה למידע פיננסי אודות "סל אשראי", אשר יכלול בין השאר פירוט לעניין יתרת האשראי, מידע על ריבית, עמלות, מועדי פירעון וקיום שעבודים שניתנו כנגד האשראי, כמוגד בחוק שירות מידע פיננסי בהקשר מקורות מידע שהם גופים מוסדיים.

 

ניסיון טכנולוגי לצד הבנה עסקית של הארגון והצרכים – גם במגזר הפרטי

המידע הפיננסי של הלקוח מועבר באמצעות מערכת מקוונת מאובטחת שדרכה מחויב הגוף הפיננסי לתת גישה למידע הפיננסי. ליישום התשתית הטכנולוגית המחוייבת בתקן, נדרשת מומחיות. למומחים של קבוצת Yael יש את הניסיון הטכנולוגי והידע העסקי הדרוש להתמודדות עם עולם הבנקאות הפתוחה ולליווי של גופים פיננסיים מוסדיים ופרטיים גדולים כקטנים, לעמוד בתקן ולהתאים את פעילותם לרגולציה החדשה.

במסגרת הפרויקטים שלנו בתחום יישום תקן ברלין, פיתחו המומחים של קבוצת Yael פתרונות המיועדים לסייע לארגונים להתאים את עצמם לרגולציה של בנק ישראל.

קרא עוד

יתרונות
ושירותים

ידע וניסיון נרחב בעולם הבנקאות הפתוחה לצד הבנה עסקית ש להצורך הארגוני
ניסיון רב בפתרונות דיווח נתוני אשראי וניוד בין בנקים בארגונים הפיננסים הגדולים
יישום תהליכי ניהול הסכמות באמצעות מודול הסכמות בבנקאות – consent
יישום תהליכי רישום והזדהות - TPP Onboarding
פיתוח של מתודות API בהתאם לתקן
יישום תהליכי API Management (באמצעות Apigee)
מימוש היבטים של אבטחת מידע בהתאם לתקן
אינטגרציה ותהליכים תומכים בדיגיטל
דיווחים בהתאם לרגולציה

פתרונות רגולציה פיננסית נוספים

Openhub
לבנקאות פתוחה

אנו מכירים היטב את הדרישות הרגולטוריות ולוחות הזמנים, על כן פיתחנו פתרון מקיף אשר מקצר משמעותית את תהליך הבנייה וההקמה של מערכת בנקאות פתוחה ומצמצם את ההשקעות בכח אדם ותקציב. הפתרון מהווה מענה כולל לדרישות הרגולציה בהיבט הטכנולוגי, כמו גם בהיבט העסקי והפיננסי, כולל הטעמת ומימוש רכיבים המותאמים לתקן ברלין ולחוזר "מקורות מידע פיננסי שהם גופים מוסדיים" של רשות שוק ההון.
קרא עוד

ניוד בין בנקים

פתרון ייעודי לרגולציית "מעבר בקליק" התומך בתהליך ניוד חשבונות של לקוחות בין בנקים באמצעות הערוצים הדיגיטליים של הבנק, מה שמאפשר תהליך קצר וידידותי עבור הלקוח. המערכת מנהלת את תהליך הניוד, כולל קליטה והפקת שדרים בין הבנקים, ניהול המשימות הנדרשות בכל יום עסקים (7 ימי עסקים), תוך התממשקות ואינטגרציה עם מערכות הליבה של הבנק, תיעוד וביצוע ניתוחים על תהליך המעבר וקליטה של הלקוחות.
קרא עוד

דיווח נתוני אשראי

פתרון המותאם לרגולציה תחת "חוק נתוני אשראי", הקולט את נתוני האשראי למערכת אחודה, מפיק דיווחים תקופתיים בהתאם לסטנדרט התקן ומפיץ את תוצאות הדיווחים הללו למשתמשי המערכת. במערכת קיים ממשק לתיקוני הדיווח עבור המשתמשים העסקיים בבנק. כמו כן, ניתן להפיק באמצעותה דוחות בקרה על הנתונים המופקים לבנק ישראל עם ניתוח סטטיסטי המאפשר השוואה בין תקופות.
קרא עוד

API Management

פתרון שנועד לפתח ולחשוף ממשקי API ולנהלם באופן המאפשר ליישומים שונים ולמערכות מקוונות לתקשר ביניהם ולהציג מידע זמין ומסונכרן בו זמנית. פתרון זה מהווה בסיס טכנולוגי ליישום רגולציית הבנקאות הפתוחה על פי הנחיות בנק ישראל ומוטמע כיום בחברות ביטוח ובבנקים הגדולים בישראל, תוך שהוא מספק מענה מקיף לדרישות התקינה. קבוצת יעל מסייעת בתהליך הייעוץ הטכנולוגי וההטמעה המורכב.
קרא עוד

ניהול סיכונים
SOX

שירות ייעוץ וליווי של קבוצת יעל המאפשר לחברות להיצמד לתקן Sarbanes Oxley המסדיר את הבקרה על התהליכים העסקיים בארגון. השירות מבוצע בידי אנשי מקצוע מיומנים ומלווה ארגונים בדרך לאימוץ התקן תוך התרעה על כשלים, הגדרת סיכונים ובקרות, בדיקת אפקטיביות הבקרה הפנימית והגעה לאופטימיזציה של התהליך העסקי.
קרא עוד

XBRL
Reporting

בקבוצת יעל מומחים המלווים ארגונים בתהליך אימוץ תקן XBRL לדיווח פיננסי מדויק אשר הדרך אליו מחייבת ידע מעמיק וניסיון בשפת קוד, עליה מבוסס התקן. קבוצת יעל מעסיקה מומחים הבקיאים בתקן הצובר מרכזיות בעולם ומסייעת להם לעמוד בדרישות הרגולטור ולהשיג יתרון בשוק תחרותי בעולם הפיננסי.
קרא עוד

בין לקוחותינו