תכנון תקציבי, פיננסי ותפעולי הוא עולם מורכב. השוק מציע שלל מערכות טכנולוגיות בהן העולם הזה עושה שימוש, ששילובן בארגון מורכב בפני עצמו. בתוך שלל ההיצע הזה, נכנסת Jedox לתמונה ומפשטת את מורכבות העבודה. Jedox היא יצרנית גלובאלית המפתחת כלים לתכנון פיננסי ואנליטיקה. כנציגתה הישראלית, אנחנו בקבוצת Yael מציעים כיום לארגונים ישראלים את פתרונות ג'דוקס שנחשבים למובילי שוק בעולם התכנון והניתוח הפיננסי והתפעולי.

היכולות של Jedox באות לידי ביטוי בעולמות תכנון התקציב, תכנון המכירות והתפעול – Sales & Operations, תכנון תזרים המזומנים וההלוואות ותכנון כוח האדם, לרבות תכנון תהליכי הנעת עובדים. הכלים של ג'דוקס בעולם ה- CPM –  ניהול הביצועים הארגוניים – Corporate Performance Management – הם הרבה מעבר לכלי תכנון פיננסי רגיל. תפיסת התפעול של Jedox נשענת על ההבנה כי אנשים שונים משתמשים במערכות שונות בארגון, ועל מנת לחבור אליהם באופן מיטבי, משתלבת Jedox באופן מושלם עם מערכות אלה. כך לדוגמה אנשי מכירות המנהלים את רוב זמנם במערכות CRM כגון Salesforce וחיוניים לתהליך תכנון המכירות בארגון, יעבדו עם Jedox דרך מערכת Salesforce שברשותם, מבלי לוותר על חווית השימוש המוכרת להם. באותו אופן, מנהלים הרגילים לצרוך תובנות מכלי BI כגון Tableau ,Qlik או Power BI יוכלו לתכנן תקציב ומגוון נושאים אחרים דרך מערכות אלו, כאשר Jedox הוא מנוע התכנון החכם ש"מאחורי הקלעים". גישה ייחודית זו נקראת Ecosystem Agnostic ואומצה במלואה על ידי Jedox.

הפתרון של ג'דוקס מאופיין ביכולתו לתת מענה הוליסטי כלל ארגוני ולשמש את המערכות הארגוניות השונות: ממערכות פיננסיות, דרך מערכות ניהול הרכש ועד למערכות תכנון כוח האדם. בכל אחד מהמקרים, הלקוח של הפתרון יהיה פונקציה אחרת בארגון – ממנהלי הכספים, דרך מנהלי הרכש, מנהלים לוגיסטיים, מנהלי המכירות, מנהלי תכנון וניתוח פיננסי (FP&A) וכלה במנהלי המשאב האנושי – כך שבמערכת אחת מתקבל פתרון הוליסטי שהוא מוביל עולמי, המתאים עצמו לקיים ומאפשר לארגון לקבל דיווח ויזואלי ותחקור דינמי של נתונים.

היכולות של ג'דוקס באות לכדי ביטוי בהטמעות גדולות בארגונים מובילים, תוך התאמה לצורכיהם: בנק דיסקונט, הבנק הבינלאומי, אמדוקס, אורבוטק, משרד האוצר, צ'מפיון מוטורס, רשת, גזית גלוב ועוד.

ניתוח ותכנון פיננסי

מודול תכנון תקציב ואנליטיקה –
Jedox Financial Planning & Analysis  (FP& A)

עבודתם של אנשי הכספים בארגון הופכת מורכבת יותר ויותר עם הזמן. ההחלטות שעליהם לקחת והתהליכים אותם הם מנהלים, כרוכים בשאר תהליכי הארגון, משפיעים עליהם ומושפעים מהם. ל- Jedox יכולות FP&A מתקדמות היודעות לקחת בחשבון תכנון המגיע "מלמעלה" – Top Down – כגון יעדי הנהלה ותועלות ארגוניות ולשלב בו תכנון "מלמטה" – Bottom Up – הכולל את תחשיבי יחידות הקצה השונות, תוך הפעלת לוגיקה מורכבת המשקללת את שלל התהליכים הארגוניים המשפיעים על התקציב. בנוסף, משולב תהליך ה- FP&A במקרים רבים ביכולת ייחודית של Jedox העושה שימוש במנוע AI מובנה בכלי ומאפשרת לספק גם חיזוי סטטיסטי המוסיף רובד משמעותי לפתרון.

הפתרון של Jedox מספק מענה מקצה לקצה עבור התהליכים הפיננסיים בכל ארגון כולל משיכת נתוני ביצוע באופן אוטומטי מהמערכות התפעוליות השונות, ניהול גרסאות, סימולציות של תרחישי תקציב שונים, ניתוח רגישויות, יכולת דיווח מתקדמת וויזואלית באמצעות ממשק BI ועוד.

מודול תכנון מכירות ותפעול –
Jedox Sales and Operation Planning

תהליכי תכנון המכירות והתפעול בארגונים נסמכים היום על פתרונות Jedox בדרכם לשיפור ביצועים ולעמידה ברמת התחרות אותה מציב השוק. פתרונות Jedox כוללים מודול ייחודי לתכנון מכירות מצד אחד ותכנון תפעול והוצאות מצד שני על פי יחידות, לקוחות, אזורים גיאוגרפיים, בלאי של מוצרים, תכנון תהליכי רכש, תכנון מלאי והצטיידות.

הפתרון של Jedox כולל ממשק מובנה למערכות כגון Salesforce  –  Jedox Planning for Salesforce על מנת להקל על אנשי המכירות בארגון בהצגת תחזית המכירות שלהם ישירות מתוך ה – Salesforce למודול התכנון ב- Jedox. הפתרון מכיל ממשק למערכות ארגוניות נוספות ובכך מאפשר תכנון מלא, מקסימלי ואיכותי של תהליכי התפעול, המכירות והייצור.

מודול תכנון תזרים מזומנים והלוואות –
Jedox Cash Flow

הפתרון של Jedox כולל מודול לתכנון וניהול תזרים המזומנים של הארגון וניהול ההלוואות שלו. הכלי אוסף ביעילות את שלל הנתונים הכספיים מתוך מרכזי הרווח השונים בארגון ומאפשר לנהל את תחזיות תזרים המזומנים על פי מספר תרחישים ופרמטרים, כגון: עלייה או ירידה של ריבית או שערים, השתנות מצרפית של מספר פרמטרים וכד'. כל אלה מוצגים על גבי מסך אחד של Cost Center משולב במודל רווח והפסד וחיזוי על רקע ה- Cash Flow הארגוני.

מודול תכנון כוח אדם –
Jedox HR Management

האינטליגנציה המתקדמת של Jedox מאפשרת לו גם את השכלול שבתכנון כוח האדם ותכנון פיננסי הנוגע למחלקות ה-HR בארגון. מודול זה עוסק בהוצאות הנוגעות למצבת כוח האדם כגון שכר ורכיבי שכר, הנלוות להון האנושי דוגמת חלוקת עובדים למחלקות, עלויות שעות ותקן, תכנון מבנה שכר, השוואה מול תקנים, השלכות הוצאות שכר הנובעות מקידום, מחלות, חופשות, מרכיבים סוציאליים שונים, גיוס ופיטורים, צרכים פרופסיונליים ספציפיים של הארגון וכיוב' – כל אלה באים לידי ביטוי בתכנון הפיננסי החכם של הכלי. יתרה מזאת, הפתרון מתאים את עצמו לרגולציה הקיימת במדינות השונות וההשלכות שלה על מצבת כוח האדם והתכנון הפיננסי, כמו גם לשינויים הנובעים מעונתיות, עתות משבר ודינאמיות הארגון.

מודול תכנון תמריצי עובדים, אינסנטיב עובדים –
Jedox Incentive Management

לצד התכנון הפיננסי של ההון האנושי בארגון, מאפשר Jedox למשתמשים לייצר תכנון בכל הנוגע להנעת עובדים. כל ארגון יודע שהנושא של Incentive ותמריצי עובדים קריטי לשיפור עמידה ביעדים ומכאן, לכל פעילות הארגון ותוצריו. למודול ה- Incentive Management של Jedox ממשק אוטומטי למשיכת נתוני נוכחות ועמידה ביעדים מקצועיים ותכנון של תמריצים כספיים המחושבים לתוך מערכת השכר הכללית. כמו כן, הוא נותן מענה הולם לשיטות מדידה מגוונות כגון שאלונים, עמידה בערכי KPI, מדידת Balanced Scorecard, לצד תמיכה בשיטות מגוונות לחישוב תמריצים, התממשקות למודול ה- HR במערכות ה-ERP ומערכות השכר של הארגון. כל זאת, מאפשר את צמצום העבודה הידנית על גבי גיליונות Excel, תחזוקה עצמאית שוטפת של המערכת ע"י ממשק משתמש עסקי ותלות מינימלית בגורמי ה-IT של הארגון.