אתגר לא פשוט עומד בפני הגורמים בארגון המתמודדים עם הפקת הדוחות הכספיים והדוחות התקופתיים – דוח רבעוני, דוח ברנע, דוח דירקטוריון וכיוב'. התהליך איתו הם מתמודדים מבוסס על אוסף של פעולות ידניות המצריכות שעות עבודה ארוכות ומאמצים בביצוע פעולות של איסוף וריכוז המידע מהמקורות השונים, העתקתו לגליונות אקסל, הפקת קבצי מידע מרוכזים, הפצת המידע שנאסף באופן ידני לכל גורם רלוונטי ועוד.

עריכת דוחות כספיים בארגונים אינה כרוכה רק בהפעלת שיקול דעת חשבונאי. ברוב המקרים, עובדים ארגונים באופן רציף על עריכת הדוחות כאשר כתיבת הדו"ח מלווה בגרסאות רבות ועבודה סימולטנית של מספר אנשים על הדו"ח אינה אפשרית.

מערכת CDM מפשטת תהליכים

מערכת CDM – Certent Disclosure Management – היא מערכת טכנולוגית התומכת בעריכה והפקה של דוחות כספיים וניהוליים בהתאם לנוהלי ותקני הדיווח השונים המקובלים בעולם, תוך ייעול ושיפור שרשרת התהליכים הידניים הכרוכים בכך. המערכת פועלת ליצירת אוטומציה של התהליכים לשם הפיכתם לפשוטים ומדוייקים יותר.

המערכת מאפשרת ליצור חוברות דיווח ואינפורמציה ממידע שנאסף מהמחלקות השונות של הארגון והפצתו לגורמים שונים בתוכו ומחוצה לו. זאת, על גבי מגוון רחב של פורמטים אותם דורשים גופי הרגולציה והפיקוח בארץ ובעולם, לרבות תקני XBRL ,EDGAR ועוד. למערכת ה- CDM היכולת לקצר משמעותית את הזמן המושקע בתהליכי עריכת והפקת הדוחות, תוך שיפור אמינות הנתונים וצמצום הפוטנציאל לטעויות, שימוש במנגנוני בקרה מובנים במערכת, ממשק אוטומטי עבור מקורות המידע השונים המאפשר חסכון בזמן איסוף ועיבוד המידע, ניהול תהליכי העבודה באמצעות מנגנוני BPM מתקדמים, פלטפורמה אחידה להפקת שלל הדיווחים (לרבות XBRL) וכן, שיפור מערך הבקרה הפנימית ותמיכה בעבודה עם Compliance Checklists.

עריכת דוחות כספיים