שיטה לדיווח פיננסי הידועה בשם XBRL הולכת וצוברת מרכזיות היום בעולם. השיטה שהפכה לתקן דיגיטלי בינלאומי המשמש להעברת מידע עסקי ופיננסי, פותחה בידי נציגים ממספר ממשלות, רגולטורים מהעולם, חברות וארגונים פיננסיים מובילים. קבוצת Yael, מעניקה שירות XBRL  ושירות iXBRL עם התמחות בעברית, על פי תקן הרגולטור בישראל.

XBRL

דיווח XBRL לרשות לניירות ערך

בישראל מקודמת השיטה בידי הרשות לניירות ערך הפועלת לכך שהתקן יאומץ בישראל כתקן מחייב. הרשות לני"ע עצמה כבר הטמיעה את התקן ופרסמה טיוטה להערות הציבור ובה הכוונה לאמץ אותו באופן גורף ולחייב חברות נסחרות בבורסה על אימוצו. אימוצו המלא בידי השוק הישראלי יהווה קפיצת מדרגה משמעותית עבור משקיעים בישראל ובעולם בהנגשת נתונים ומידע על חברות ישראליות.

דיווח XBRL לבנק ישראל

משנת 2015 הופעלה חובת הדיווח על בסיס XBRL על בנקים המדווחים לבנק ישראל. זאת, בעקבות פניית בנק ישראל אל הבנקים המסחריים בדרישה להתכנס לפורמט מקצועי זה בתהליכי הפיקוח על הבנקים. מהלך זה מתווסף אל שורת מהלכים דומים במדינות העולם, בהן נדרשות הישויות השונות המדווחות לרגולטורים, לדווח באמצעות תקן XBRL. כתוצאה מכך, נדרשו הבנקים ללמוד את התקן על מנת להטמיע ולממש אותו מול גופי הפיקוח.

סדנאות XBRL

תקן XBRL מחייב מומחיות. מאחר ובידי קבוצת יעל הידע והניסיון בהטמעת התקן, בליווי ארגונים בהגעה נכונה אליו, בהבנת טכניקת הדיווח, המתודולוגיה, הארכיטקטורה, הסיכונים וההזדמנויות הנלוות אליו, מקיימת הקבוצה בשיתוף עם BR-AG סדנאות קצרות ושימושיות בנושאי התקן, משמעותו ויישומו.

הטמעת XBRL

קבוצת יעל מלווה ארגונים מכל התחומים בפרויקט כניסתם לעבודה בשיטת XBRL. התהליך כולל מכלול פעולות אותן נדרש הארגון לבצע לשם דיווח תקין לרגולטור: בחינת צרכים ואפיון שיטות העבודה, בחינה של פתרונות אפשריים, הטמעת פתרון נבחר ואינטגרציה עם מערכות המידע הקיימות בארגון. הקבוצה מעניקה ליווי וייעוץ מקצה לקצה בתהליך אימוץ התקן עד לשלב ההטמעה ובדיקת תקינות התוצרים בהתאם לדרישות בנק ישראל.

אנליזה של XBRL

דיווח לפי תקן XBRL ככלל ולפי מודל DPM כפי שדורש בנק ישראל בפרט, מגלם גם שורה של הזדמנויות עבור הישות המדווחת. אלה נוגעות לתחקור של נתונים – Data Mining – כמו אלה של מודלים אנליטיים, השוואות נתוני שוק, שדרוג דוחות קיימים וכתיבת חדשים על בסיס מודל DPM הרב ממדי ועוד. קבוצת יעל מאפשרת לארגונים אותם היא מלווה בתהליך אימוץ התקן, להפוך את ההזדמנויות הללו לפרקטיקה בפועל.