Data Science הוא שם כולל לתחום שהחל להתפתח בעשור האחרון המשלב בין מחשבים לבין מודלים סטטיסטיים ומתמטיים ועוסק בעיבוד וניתוח נתונים לצורך חיזוי מהלכים ושינויים אשר ישיגו מובילות בתחרות העסקית אותה מציב השוק.

העיסוק בדאטה ובאיסופו לצד מיכון תהליכים עסקיים יוצרים עוד ועוד נתונים אשר נאגרים בארגון ו"מחביאים" לעיתים תובנות בעלי ערך יקר לארגון. בקבוצת Yael מועסקים מומחי Data Science הבקיאים בשילוב שפות תוכנה שונות, ניתוח נתונים, בינה עסקית ובשימוש כלי ניתוח מתקדמים ומסייעים לארגונים המובילים בשוק (בנקים, חברות כרטיסי אשראי, חברות ביטוח ועוד) בניתוח נתונים אלו ובהגעה אל תובנות עסקיות.

שירותי Data Science

מומחי ה-Data Science ביעל

מומחי ה- Data Science ממנפים למעשה את העבודה הרבה אשר בוצעה באיסוף והנגשת הנתונים באמצעות יכולות טכניות וסטטיסטיות, והניסיון המצטבר בקישור אלו לבעיות עסקיות אמיתיות. הם יושבים צד לצד המשתמשים העסקיים ובעלי העניין השונים בארגון ומובילים אותם לתוך העולם העשיר של הנתונים, יחד הם מנתחים את הביצועים, את המגמות והשינויים בקרב התנהלות הלקוחות, השותפים והספקים, ומאפשרים לארגון להגיב בצורה נכונה ומהירה לשינויים אלו.

מומחי ה-Data Science ביעל עובדים עם מגוון הספקים והטכנולוגיות הקיימות בשוק, בינהם: IBM ,SAS כלי Open Source בעולם ה-Big Data ,Python ,R ו-Spark.

טכנולוגיות למידת מכונה ובינה מלאכותית AI/ML

פתרון מרכזי בעולם טכנולוגיות למידת מכונה ML ובינה מלאכותית AI הוא של קיימרה לאבס. החברה, המיוצגת בישראל בידי קבוצת יעל, פיתחה פלטפורמה חדשנית המאפשרת, באופן ראשוני, יצירה של "פייק דאטה" איכותי. היכולת הזו פותרת, בין היתר, את בעיית פרטיות המידע והעמידה בדרישות הרגולציה הבינלאומית בתחום. הטכנולוגיה של קיימרה לאבס מבוססת על אלגוריתם מתמטי מתקדם בהליכי רישום פטנט, לשם יצירת דאטה מדומה וסינתטי לשימושם של גופים פיננסיים, חברות אנליטיקה, חברות פינטק ועוד.

ה-IP הייחודי של החברה מאפשר ללקוחותיה שימוש מלא בכל תכונות והקשרי המידע, יכולות הדמייה של סוגי דאטה רבים, מהירות עיבוד יוצאת דופן, התייחסות ממשית למקרי קצה ושילוב של נתונים חריגים שכיום "נעלמים" מהדאטה. זאת, לצד יכולות שימור רצף אירועים על ציר כרונולוגי המאפשרים שימוש וניתוח מדוייק מאי פעם של דאטה לצרכים מגוונים ביניהם למידת מכונה, סטטיסטיקה מורכבת, אבטחת איכות ועוד.