מדיניות פרטיות אתרי קבוצת יעל תוכנה

ברוכים הבאים לאתרים המופעלים על ידי הקבוצה.

אנא קראו בבקשה את האמור במסך מדיניות הפרטיות של הקבוצה, ואל תיבהלו מהשפה המשפטית והפורמאלית. אנחנו פה בשבילכם, כדי לשרת אתכם ולהביא לכם את מירב התועלת.

הקבוצה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר אותן היא מעמידה לטובת משתמשיה הרשומים. בתנאים אלו יפורט, בין השאר, כיצד משתמשת הקבוצה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

הגדרות

"האתר" ו/או "אנחנו" – כל אחד מהאתרים הבאים המופעלים על ידי הקבוצה:

www.yaelgroup.com

www.acceptic.com

www.ifn-solutions.com

www.smartsoft.co.il

www.realcommerce.co.il

www.netcloud.co.il

"הקבוצה" –

חברת יעל תכנה מערכות בע"מ, וכל החברות המוחזקות על ידה או הקשורות אליה.

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש של האתר ועושה שימוש במונחים המוגדרים בתנאי השימוש, כהגדרתם בתנאי השימוש; בהתאם, יש לקרוא אותה ביחד עם תנאי השימוש ומסמך מדיניות הפרטיות בא להוסיף על תנאי השימוש.

 1. איזה מידע אנו אוספים?
  1.1. מידע אישי שאתה מוסר לחברה

בקצרה: אנו אוספים מידע אישי שאתה מוסר לחברה בעת ההרשמה לשימוש באתר, במהלך השימוש באתר (למשל, בעת שליחת שאילתה באמצעות האתר).

אנו אוספים מידע אישי שאתה מוסר לנו מרצונך בעת ההרשמה לאתר, כאשר אתה פונה אלינו דרך האתר ומביע רצון לקבל מידע עלינו או על המוצרים והשירותים שלנו, כאשר אנו מתכתבים אתך כלקוח או לקוח פוטנציאלי, בעת השימוש השוטף באתר או יצירת קשר בדרך אחרת.

1.2. המידע האישי שאנו עשויים לאסוף יכול לכלול את הפרטים הבאים:

1.2.1. תכתובות;

1.2.2. קורות חיים שאתה עשוי לשלוח לנו באמצעות האתר;

1.2.3. פרטים אודות תקלות בציוד מחשוב ו/או תוכנות שנמסרו באמצעות טופס יצירת קשר;

1.2.4. שירותים ו/או מוצרים בהם התעיינת באמצעות טופס יצירת קשר באתר;

1.2.5. טלפון, דוא"ל, כתובת וכל מידע אחר שמסרת בעת שימוש באתר.

1.3. מידע אישי הנאסף באופן אוטומטי

בקצרה: מידע מסוים – כגון כתובת IP ו/או מאפייני דפדפן ומכשירים – נאסף אוטומטית בעת ביקור באתר.

אנו אוספים באופן אוטומטי מידע מסוים כאשר אתה מבקר, משתמש או מנווט באתר. מידע זה אינו חושף את זהותך הספציפית (כמו שמך או פרטי הקשר שלך) אלא עשוי לכלול מידע על מכשירים ושימושך באתר.

1.4. המידע האישי שעשוי להיאסף לגביך באופן אוטומטי יכול לכלול את הפרטים הבאים:

1.4.1. סוג הדפדפן;

1.4.2. מערכת הפעלה;

1.4.3. מכשיר הקצה בו אתה משתמש;

1.4.4. העדפות שפה;

1.4.5. הפניות;

1.4.6. מיקום;

1.4.7. הרגלי גלישה;

1.4.8. היסטוריית גלישה;

1.4.9. מוצרים בהם עיינת;

1.4.10. כל פעולה שעשית באתר הקבוצה;

1.4.11. פרטי IP.

מידע זה נחוץ בעיקר לשמירה על אבטחתם ותפעולם של האתר, ולמטרות ניתוח ודיווח פנימיים שלנו. כמו עסקים רבים, אנו גם אוספים מידע באמצעות עוגיות וטכנולוגיות דומות כפי שיפורט להלן.

 1. כיצד אנו משתמשים במידע

בקצרה: אנו מעבדים את המידע שלך למטרות המבוססות על אינטרסים עסקיים לגיטימיים, קיום הסכם עמך, עמידה בחובותינו החוקיות ו/או על בסיס הסכמתך שניתנה לנו.

אנו משתמשים במידע אישי שנאסף באמצעות האתר למגוון מטרות עסקיות המתוארות להלן. אנו מעבדים את המידע האישי שלך למטרות אלה מתוך הסתמכות על הסכמה שניתנה לנו על ידך ("הסכמתך"), האינטרסים העסקיים הלגיטימיים שלנו ("מטרות עסקיות"), על מנת להתקשר אתך בהסכם ("מטרה חוזית") וכן לשם מילוי חובותינו המשפטיות ("סיבות משפטיות"). אנו מציינים את עילות העיבוד הספציפיות בהן אנו מסתמכים לצד כל מטרה המפורטת להלן.

2.1. אנו משתמשים במידע שאנו אוספים או מקבלים:

2.1.1. לשלוח אליך (באמצעותנו ו/או באמצעות צד שלישי מטעמנו) מידע שיווקי וקידומי מכירות על בסיס הסכמתך ו/או לצורך מטרות עסקיות, כל עוד הדבר עומד בהתאם להעדפות שלך והסכמתך כפי שנתת לחברה בעת הרישום ו/או ביצוע כל פעולה אחרת באתר. אתה יכול לבטל את הסכמתך לקבלת מידע שיווקי בכל עת (ראה "זכויות הפרטיות שלך" בהמשך).

2.1.2. לשלוח אליך מידע מנהלי למטרות עסקיות, סיבות משפטיות ו/או מטרה חוזית. אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך כדי לשלוח אליך מידע ו/או הודעות שירות אודות תכונות חדשות, רכישות שביצעת ו/או מידע על שינויים בתנאים ובמדיניות שלנו.

2.1.3. לפרסם המלצות בהסכמתך. אנו עשויים לפרסם המלצות באתר שעשויים להכיל מידע אישי. לפני פרסום המלצה, נבקש לקבל את הסכמתך המפורשת להשתמש בשמך ובהמלצה שכתבת.

2.1.4. להגן על האתר ולנהל את מערך אבטחת המידע של הקבוצה, למטרות עסקיות ו/או מסיבות משפטיות. אנו עשויים להשתמש במידע שלך כחלק ממאמצינו לשמור על האתר בטוחים (לדוגמה, למניעת מעקב ומניעת זליגת נתונים לצד שלישי שאינו מורשה).

2.1.5. להגיב לבקשות משפטיות ולמנוע פגיעה מסיבות משפטיות. אם נקבל זימון או בקשה משפטית אחרת, ייתכן שנצטרך לבדוק את הנתונים שבידינו כדי לקבוע כיצד להגיב.

2.1.6. למטרות עסקיות אחרות. אנו עשויים להשתמש במידע שלך למטרות עסקיות אחרות, כגון ניתוח נתונים, זיהוי מגמות שימוש, קביעת האפקטיביות של מסעות הפרסום שלנו וכדי להעריך ולשפר את האתרים, המוצרים, האפליקציות, השירותים, השיווק וחווית המשתמשים.

2.2. בכפוף להסכמתך בעת ההרשמה לאתר ו/או בעת ביצוע רכישה באמצעות האתר, הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר. כמו כן, הנך מאשר לאתר לשלוח הודעות תזכורת, או הודעות מנהליות בדבר רכישות באתר או שינויים במסמכי המדיניות של הקבוצה. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום או הודעות תזכורת, אנא שלח הודעה לכתובת המייל המפורטת במסמך זה, כי אינך מעוניין בקבלת הודעות.

2.3. הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגרי המידע של הקבוצה, לצורך השימושים המפורטים בסעיף 2 לעיל.

2.4. נוסף על האמור לעיל הקבוצה עשויה לעשות שימוש במידע הנאסף בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות:

2.4.1. שיפור שירות הלקוחות.

2.4.2. אפשור חוויה מותאמת אישית למשתמש.

2.4.3. שיפור האתר או השירות, לדוגמה אנחנו עשויים להשתמש במשוב מהמשתמשים.

2.4.4. טיפול במחלוקות.

2.4.5. טיפול בבעיות טכניות.

2.4.6. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר ובשירות.

2.4.7. שליחת מיילים תקופתיים במידה והמשתמש בחר לקבל אותם. במידה והמשתמש רוצה לבטל את ההרשמה, אנחנו מוסיפים הוראות מתאימות בתחתית כל מייל מסוג זה.

 1. האם המידע שלך יועבר לצדדים שלישיים?

בקצרה: אנו עשויים לחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים (כגון ספקים שונים הנותנים לנו שירות כחלק מתפעול האתר) על ידי קבלת הסכמתך, כדי לעמוד בדרישות משפטיות, או על מנת לקיים מטרות עסקיות. בכל עת תהיה רשאי לחסום את המידע שנחשף לצד שלישי באמצעות האתר.

3.1. אנו משתפים ומגלים את המידע שלך לצדדים שלישיים במצבים הבאים:

3.1.1. אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם חברות שונות בקבוצה אשר מציעות באמצעות האתר שירותים בהם התעניינת או הדומים לשירותים בהם הבעת עניין.

3.1.2. אנו עשויים לחשוף את המידע שלך במקום בו אנו נדרשים לעשות כן על פי חוק או על מנת לעמוד בחוקים החלים, בקשות ממשלתיות, הליך שיפוטי, צו בית משפט (כגון תגובה לצו בית משפט או זימון, לרבות תגובה לרשויות ציבוריות).

3.1.3. אנו עשויים לחשוף את המידע שלך במקום בו אנו מאמינים כי יש צורך לחקור, למנוע או לנקוט בפעולות ביחס להפרות אפשריות של מדיניותנו, חשד להונאה, מצבים הכרוכים באיומים פוטנציאליים על בטיחותו של כל אדם ופעולות בלתי חוקיות, או כראיות בהתדיינות משפטית בה אנחנו מעורבים.

3.1.4. אנו עשויים לשתף את הנתונים שלך עם ספקי צד ג', נותני שירותים, קבלנים או סוכנים אשר מבצעים שירותים עבורנו או מטעמנו ודורשים גישה למידע המצוי במאגרי הקבוצה כדי לבצע את עבודתם. דוגמאות לכך כוללות: ניתוח נתונים, מסירת דוא"ל, שירותי ניהול בסיסי נתונים, שירות לקוחות ופעולות שיווק. אלא אם כן מתואר במדיניות פרטיות זו אחרת, איננו חולקים, מוכרים, מעבירים, משכירים או סוחרים מידע אישי כלשהו עם צדדים שלישיים למטרות קידום מכירות שלהם.

3.1.5. אנו עשויים לשתף או להעביר את המידע שלך בקשר עם, או במהלך משא ומתן של עסקת מיזוג, מכירת נכסי הקבוצה, מימון או רכישה של כל עסקי הקבוצה או חלק מהם לחברה אחרת.

3.1.6. אנו עשויים לחלוק את המידע שלך עם חברות בת ו/או חברות בבעלות הקבוצה, ובמקרה זה אנו נדרוש מאותן חברות לכבד את מדיניות הפרטיות הזו.

 1. האם המידע שלך מועבר לגורמים מחוץ לישראל?

בקצרה: אנו עשויים להעביר, לאחסן ולעבד את המידע שלך במדינות מחוץ לישראל, במידה והם עומדים בדרישות תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס"א-2001.

4.1. השרתים שלנו מנוהלים באמצעות שירותי הענן של גוגל. אנא שימו לב כי המידע שלך עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומעובד על ידינו בכל מדינה אחרת בה הקבוצה או נותני השירותים שלה מחזיקים שרתים, ועל ידי ושימוש בשירותינו אתה מסכים לכל העברת מידע כזו.

4.2. אנו נבצע העברת את העברת המידע האישי שלך אל מחוץ לגבולות המדינה בהתאם להוראות החוק המתאימות.

 1. למשך כמה זמן אנו שומרים את המידע שלך?

בקצרה: אנו שומרים את המידע שלך כל עוד הוא נחוץ כדי לממש את המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, בהתאם להסכמתך או אם כן נדרש אחרת על פי חוק.

5.1. אנו נשמור את המידע האישי שלך רק כל עוד הוא נחוץ למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, אלא אם כן תקופת שמירה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על פי חוק (כגון לצרכי מס, דרישות חשבונאות או דרישות משפטיות אחרות).

5.2. כאשר אין לנו מטרה עסקית לגיטימית מתמשכת לעבד את המידע האישי שלך, אנו נמחק את רכיבי המידע בהם אין צורך נהפוך אותם לאנונימיים, או, אם זה בלתי אפשרי (לדוגמא, מכיוון שהמידע האישי שלך נשמר בארכיוני הגיבוי של הקבוצה), אנו נשמור בצורה מאובטחת את המידע האישי שלך ונבודד אותו מכל גישה של גורם ו/או מערכת המבצעת עיבוד נוסף של המידע עד למחיקה אפשרית.

 1. כיצד אנו שומרים על אבטחת המידע שלך?

הקבוצה מיישמת באתר ובשירות מערכות ונהלים לאבטחת מידע, לרבות שימוש בתקשורת מאובטח (SSL) להעברת מידע רגיש. האתר עושה מאמצים רבים לשמירת ואבטחת המידע אך אינו יכול להבטיח בוודאות כי המידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית. על ידי שימוש באתר הנך מאשר כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים לשימוש באתר, ולא תהיה לך שום תלונה כלפי האתר במידה ומידע כלשהו אודותיך ו/או אודות פעילותך באתר זה יועבר לצד ג' בעקבות פריצה ו/או התקפה על שרתי האתר ו/או בעקבות פרצת אבטחה ו/או תקלה טכנית.

 1. Cookies

7.1. האתר משתמשות ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולן השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

7.2. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

7.3. הקבוצה עשויה להתיר לגורמים אחרים לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה עשוי לצפות בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהם של אותם גורמים. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, גורמים אלה מציבים Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים לגורמים אלה לאסוף מידע על צפייה בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שגורמים אלה עושים ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של האתר. ראה למשל מדיניות הפרטיות של גוגל בנושא.

7.4. הקבוצה רשאית לעשות שימוש בשירות שיווק מחדש "רימרקטינג" (remarketing) על מנת להציג פרסומים רלוונטיים ומותאמים לגולשים שכבר ביקרו באתר (פעם אחת ומעלה). באמצעות שימוש ברימרקטינג עשויים גולשים כאמור לצפות במודעות טקסט, מודעות תמונה, סרטונים וכלי מדיה נוספים של הקבוצה באתר של צדדים שלישיים, ובכלל זה ברשת החברתית "פייסבוק" ובאתר חברת "גוגל" (דוגמת יו-טיוב), רשת התצוגה של גוגל (GDN – Google Display Network) ו/או באמצעות פרסום בכלים ובכלל זה "אדוורדס" (Adwords) ו/או "אדסנס"(Adsense) ו/או תכניות וכלים מקבילים.

 1. קבלת התנאים

8.1. בשימוש באתר אתה מאשר את קבלת תנאי מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש. במידה ואינך מסכים למדיניות פרטיות זו או לתנאי השימוש, אינך רשאי להשתמש באתר. במידה ותמשיך להשתמש באתר או בשירות אחרי פרסום מדיניות הפרטיות הזו, יחשב הדבר כקבלת מדיניות הפרטיות הזו באופן מלא על ידך.

8.2. כל פעולה כלשהי באתר הקבוצה כפופה לאמור במסמך זה.

8.3. כל המבצע פעולה כלשהי באתר הקבוצה מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי מסמך מדיניות פרטיות זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בו. מדיניות פרטיות זו מהווה הסכם לכל דבר וענין בין הקבוצה למשתמשים באתר. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

9.1. הקבוצה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אנחנו ממליצים לבדוק את מדיניות הפרטיות מעת לעת בכדי להישאר מעודכנים. אתה מצהיר שאתה אחראי לבדוק את מדיניות הפרטיות מעת לעת ולהיות מודע לשינויים שכן מרגע פרסומם הם מחייבים אותך.

9.2. תכני האתר, כולם או חלקם, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים; תכני האתר לרבות תנאי מדיניות הפרטיות בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את הקבוצה. תרגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.

במידה ויש לך שאלה לגבי מדיניות הפרטיות, פעולת האתר או השירות או כל עניין אחר הנוגע לחברה, אתה מוזמן ליצור איתנו קשר באמצעות טופס "צור קשר" באתרי הקבוצה.