מגדל השלימה פרויקט מחשוב לעריכת דוחות כספיים ומצגות

הפרויקט להטמעת מערכת CDM שבוצע בידי קבוצת Yael ומוערך בהיקף כספי של מאות אלפי שקלים מכין את הקרקע להתאמת הדוחות הכספיים לתקן IFRS17 הצפוי להיכנס לתוקף.

קבוצת מגדל, הפועלת בתחום הביטוח והפיננסים, השלימה פרויקט מחשוב לאוטומציה של הדוחות הכספיים בחברה. הפרויקט, אותו הוביל צוות של קבוצת Yael, כלל את הטמעתה של מערכת CDM – Certent Disclosure Management – כלי מתקדם לעריכת דוחות כספיים ומצגות. בזמן הטמעת הכלי תוכננו גם שלבי ההתמודדות השונים עם העלייה הצפויה ברמות המורכבות של הדיווח הכספי נוכח רגולציית IFRS17 העתידה להיכנס לתוקף בקרוב בחברות הביטוח. מערכת ה CDM צפויה לתמוך בתהליכי עריכת הדוחות הכספיים, לאור התקן החדש. היקפו הכספי של הפרויקט מוערך במאות אלפי שקלים.

קבוצת מגדל, המעניקה שירות ל-2.3 מיליוני לקוחות, הטמיעה את מערכת CDM הנפוצה בישראל המאפשרת לארגונים אוטומציה של הדוחות הכספיים ושל נתונים המגיעים ממקורות שונים (ניירות עבודה, מאזני בוחן ועוד). פתרון זה מייעל תהליכי עבודה בתחום הכספים, מאפשר עבודה סימולטנית של כל הגורמים המעורבים בהכנת הדוחות, כולל הצגתם במצגות החברה, ביצוע בקרות חשבונאיות המשולבות בתהליכי העבודה והפקת הדוחות.

ערן לבידור, מנהל הפרויקט מטעם חטיבת הפיננסים של מגדל מוסר: "מבחינתנו מדובר במהלך משמעותי של עריכה והפקת הדוחות הכספיים ברמה גבוהה הרבה יותר ממה שהתאפשר עד כה.הכלי מאפשר טעינה אוטומטית של הנתונים המספריים וחוסך את התהליך המפרך של הקלדתם הידנית לדוחות, דבר החוסך זמן עבודה רב בתקופה הלחוצה מאוד של הדוחות הכספיים הרבעוניים, ובייחוד השנתיים. מערכת CDM מאפשרת לנו ליצור תהליך מובנה המשולב בבקרות מובנות רבות ואת ייעול התהליך כולו, באופן חכם, איכותי ובשקיפות מלאה מול הגורמים הרבים המעורבים בו. הודות לכך, יישום המערכת הפחית בצורה משמעותית את הסיכון לטעויות בדוחות הכספיים, המדווחים לרגולטורים ולציבור".

גיא אופק מקבוצת Yael: "מערכת CDM שהטעמנו במגדל מייעלת את עבודת החשבים בחברה ומצמצמת משמעותית את הסיכון לדיווח שגוי. בנוסף, מסוגלת המערכת להפיק דוחות בפורמט XBRL או iXBRL ומהווה פתרון מושלם בעריכת הדוחות הכספיים והניהוליים, תהליך שמהווה עקב אכילס בארגונים רבים. כמו כן, מאפשרת המערכת החדשנית "ליישר קו" עם רגולציה בינלאומית מחמירה שתחייב את חברות הביטוח להעריך סיכונים ולדווח עליהם. יש לציין כי הרגולציה צפויה להפוך את הדיווח למורכב אף יותר".

מערכת CDM